Tingsrätterna. Regeringen har
    21 sept. 1978 utnämnt och förflyttat lagmannen i Sölvesborgs tr Gösta Klementsson att vara lagm. i Karlshamns tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. John-Olof Wallin att vara rådm. i Huddinge tr,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Ingemar Sundén att vara rådm. i Jönköpings tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Carstensen att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Jakobsbergs tr samt
    s. d. utnämnt övering. Curt Hjukström att vara teknisk led. i tingsrätterna.