720 PersonalnotiserRegeringen. I samband med att regeringen Fälldin efterträddes av regeringen Ullsten utsågs 18 okt. 1978 förutvarande justitieministern Sven Romanus till justitieminister, statssekreteraren i utrikesdepartementet Hans Blix till utrikesminister och expeditionschefen i kommunikationsdepartementet Anitha Bondestam till kommunikationsminister.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    25 sept. 1978 förordnat hovr.ass. Hilding Fröberg att biträda som sakk. i dep: t,
    27 sept. 1978 förordnat hovr.fisk. Ulla Lundqvist att biträda som sakk.i dep:t,
    s. d. förordnat just. rådet Bertil Bengtsson att vara särskild utredare i utredn. om skadestånd vid miljöskador och till sakk. i utredn. förordnat dep. rådet Lars Beckman, byrådir. Laila Freivalds, dir. Bo Helmerson, hovr.ass. Arne Kardell, rådm. Erik Pontén och dir. Erland Strömbäck samt 29 sept. 1978 förordnat hovr. ass. Göran Olsson att vara sekr. i utredn.,
    9 okt. 1978 förordnat hovr.ass. Claes Örn och bitr. skattedir. Johan Hirschfeldt att biträda som sakk. i dep:t,
    19 okt. 1978 förordnat polisint. i Mjölby polisdt Lars Engström att biträda som sakk. i dep:t samt
    20 okt. förordnat hovr.ass. Sigvard Helin att vara sekr. i komm. med uppdrag att se över tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m. m.

 

Bostadsdepartementet. Regeringen har 10 nov. 1978 förordnat juris doktor Ola Nyquist att vara statssekr. i dep:t.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    28 sept. 1978 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Christer Billing, Lena Carlén, Olof Egerstedt, Marie Hafström, Lars Hesser, Yvonne Hållstrand, Hans Jacobson, Leif Lindgren, Ulf Lindgren, Christina Striby och Claes Örn, i Göta hovr. fisk:a Jonas Ågren, Bo Lundgren, Erik Lempert och Anders Nordström, i hovr. över Skåne o Blekinge fisk. Lars Eric Håkansson, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Bo Malmgren samt i hovr. f. Övre Norrlandfisk. Bengt Bornhage,
    2 nov. 1978 förordnat hovr. rådet i Svea hovr. Jan Gyllenswärd att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige, rådm., tillika avd.ordf., i Gbgs tr Lennart Carnemo och t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet i hovr. Birger Helling att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr. rådet i hovr. f. Västra Sverige Bo Ihrfelt att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rättschefen i arbetsmarknadsdep:t, hovr.ass. i Svea hovr. Lars Lunning till hovr.råd i hovr. samt
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Thorsten Lindelöf att vara hovr.råd i hovr.över Skåne o. Blekinge.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    2 nov. 1978 utnämnt rådm. i Sthlms tr Harry Tjernberg att vara lagm. i Lycksele tr,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Christer Wibling att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Möre o. Ölands tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Torgny Johansson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Piteå tr.

 

Patentbesvärsrätten. Regeringen har 26 okt. 1978 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Eskil Persson att vara patenträttsråd i patentbesvärsrätten.

 

Polisväsendet. Regeringen har 20 okt. 1978 utnämnt polismäst. i Eskilstuna polisdt Sverre Estréus att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Kronobergs län.