Personförändringar i ICC:s skiljedomstol. Till ny ordförande i Internationella handelskammarens (ICC:s) Skiljedomstol har utsetts Michel Gaudet, ordförande i Fédération Française des Sociétés d'Assurances och tidigare chef för EG:s juridiska avdelning. Till vice ordförande har utsetts direktör Alvar Lindencrona, som är ordförande i ICC:s Svenska Nationalkommitté. Den tidigare ordföranden, förre ordföranden i EG-kommissionen Jean Rey, har utsetts till hedersordförande.