Bengt Almgren avled 19 aug. 1976. Han var född i Borås 20 aug. 1922. Efter tjänstgöring å landsfiskalsbanan avlade han jur. kand.ex. i Stockholm och blev sedermera landsfogdeassistent först i Östergötlands sedan i Kristianstads län.1965 blev han chefsåklagare i Borås åklagardistrikt.

 

Erik Danielsson avled 11 okt. 1976. Han var född i Rättvik 7 febr. 1908, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Stockholm 1934. 1952 blev han jur. lic. och 1953 jur. dr. Efter tingstjänstgöring var han avdelningschef vid Hermods korrespondensinstitut i Malmö 1938—50. Därefter ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uppsala och han blev ledamot i samfundet 1955.

 

Karl Allan Brusén avled 19 oktober 1976. Han var född i Odensvi, Västmanlands län, 14 jan. 1897, avlade stud.ex. 1916 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring hos bl. a. lotsstyrelsen inträdde han 1934 i Svea hovrätt. 1950 blev han häradshövding i Sydöstra Hälsinglands domsaga.

 

Sven Vilhelm Erhardt avled 6 nov. 1976. Han var född i Västerås 3 apr. 1910, avlade stud.ex 1933 och jur. kand.ex. i Uppsala 1950. Efter 1950 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uppsala och han blev ledamot i samfundet 1965.

 

Carl Ludvig Janssen avled 12 nov. 1976. Han var född i Blekhem, Kalmar län, 14 febr. 1900, avlade stud.ex 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt. 1942 blev han assessor vid rådhusrätten i Norrköping och 1948 blev han rådman där.

 

Märta Wikström avled 16 nov. 1976. Hon var född i Söderhamn 30 sept. 1887, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Stockholm 1925. Hon ägnadesig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot i samfundet 1932.

 

Carl-Gustaf Bruno avled 21 nov. 1976. Han var född i Varberg 3 mars 1886, avlade stud.ex. 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring började han 1915 som amanuens i justitiedepartementet. Han blevkansliråd där 1924 och expeditionschef 1947.

 

Åke Å:son Segner avled 20 nov. 1976. Han var född i Västra Ströö, Malmöhus län, 26 nov. 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Lund 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Lund och från 1935 i Trelleborg. Han blev ledamot i samfundet 1944.

 

Kjell Arnold Olof Wirgin avled 1 dec. 1976. Han var född i Malmö 20 mars 1917, avlade stud.ex. 1937 och jur. kand.ex. i Lund 1946. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev ledamot i samfundet 1952.