Högsta domstolen. Regeringen har
    8 dec. 1977 förordnat rådm. i Hallsbergs tr Stefan Idefelt och ass. i Svea hovr. Karl Sidenbladh att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    15 dec. 1977 förordnat f. d. justitieråden Sven Edling och Arne Brunnberg att tjänstgöra som ledamöter av lagrådet.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    1 dec. 1977 förordnat t. f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sthlm Kerstin Svensson och t.f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Gbg Staffan Kauttmann att vara e. reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Sthlm, fisk. i kammarrätten Magnus Schiller att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    15 dec. 1977 till hovr. lagmän i Svea hovr. utnämnt rättschefen i arbetsmarknadsdep:t, hovr. rådet i Göta hovr. Åke Bouvin och t. f. hovr. lagm. i Svea hovr., hovr.rådet i sistnämnda hovr. Lars Wilhelmson,
    s. d. förordnat hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr., hovr.rådet i hovr. Åke Wikner att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland Sven Bramsjö att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Eksjö tr Arne Reis att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Umebygdens tr, ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunilla Polland att vara hovr.råd i hovr. samt
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Harald Bergendal och Bertil Hübinette, i Göta hovr. fisk. Steffan Florby, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Hans Andersson, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Gösta Grefberg samt i hovr.f. Övre Norrland fisk. Thomas Södermark.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    8 dec. 1977 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Sundsvall, fisk. i kammarrätten Leif Larsson att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten,
    15 dec. 1977 utnämnt 1:e länsass. vid länsstyrelsen i Kopparbergs län Gustaf Roos att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall,
    s. d. förordnat reg.rättssekr. :a Ulf Håkansson och Klas Westling att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Måns Uddenberg att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    15 dec. 1977 utnämnt t.f. rådmännen, tillika avd.ordf., i Sthlms tr Carl Axel Hallström och Ulf Karlholm att vara rådmän, tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Åke Lerenius att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt t.f. tekniske ledamoten i tingsrätterna, vattenrättsing. Sölve Kihlberg att vara teknisk ledamot i tingsrätterna,
    s. d. till rådmän i Sthlms tr utnämnt rådm. i Huddinge tr Ulf Bergenstråhle, t.f. rådm. i Sthlms tr, t.f. rev.sekr. Claes Djurberg, rev.sekr. Lars Frostensson och t.f. rådm. i Sthlms tr, 1 :e länsass. vid länsstyrelsen i Sthlms län Ingemar Korfitsen,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge John Boström att vara rådm. i Solna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Jim Josefsson att vara rådm. i S. Roslags tr,

 

80 Personalnotiser    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Gävle tr Tomas Krüeger att vara rådm.i Malmö tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Stig Hagelstam att vara extra rådm. i Vänersborgs tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Ulf Appeltofft att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Uddevalla tr,
    s. d. förordnat adv. Leif Eriksson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Umebygdens tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Carl G. Lindgren att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lycksele tr samt
    s. d. förordnat krigsrådet Brita Swan att inneha en personlig tjänst som rådm. i Linköpings tr.