DOLLY RICHTER-HANNES, RALF RICHTER & NORBERT TROTZ. Seehandelsrecht. Grundriss. Berlin 1978. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen. 352 s.

 

Västländernas sjörättsjurister har ofta ringa kännedom om socialistländernas sjörätt. Och dock finns där mycket intressant studiematerial att hämta. Den nya östtyska sjölagen erbjuder ett exempel på en modern och koncist avfattad lagstiftning, som borde bli närmare bekant för västliga sjörättsjurister. Ett utmärkt hjälpmedel för en sådan kännedom är den handbok, vars titel angivits ovan. Däri avspeglas också en ingående kunskap om den senaste utvecklingen inom det internationella sjörättsarbetet.


Kurt Grönfors