Nytt justitieråd. Regeringen har 1 febr. 1979 utnämnt lagmannen i Gotlands tingsrätt Tor Sverne till justitieråd.
    Justitierådet Sverne är född 1925 i Stockholm. Han avlade jur. kand. examen i Stockholm 1950 och fullgjorde tingstjänstgöring vid Södra Roslags domsaga 195053. Han började därefter i Svea hovrätt och blev fiskal där 1954. Under åren 195558 var Svernetingssekreterare i Norra Hälsinglands domsaga. Han förordnades 1960 till assessor i Svea hovrätt. Underåren 196062 var han t. f. lagbyråchef i socialstyrelsen. Han utnämndes 1962 till tingsdomare och 1963 till biträdande häradshövding i Gotlands domsaga. Sverne blev 1971 rådman i Gotlands tingsrätt och är sedan 1972 lagman i tingsrätten.
    Sverne var under åren 197276 ställföreträdande justitieombudsman. Vidare var han under åren 1971—72 utredningsman i barnavårdsmannautredningen och 196977 expert i socialutredningen. Sedan 1977 är han ordförande i utredningen om barnens rätt.

 

Ny president i hovrätten för övre Norrland. Rättschefen i försvarsdepartementet Carl-Ivar Skarstedt har av regeringen utnämnts till hovrättspresident i hovrätten för övre Norrland fr. o. m. den 1 mars 1979.
    Presidenten Skarstedt är född 1930 i Stockholm. Efter jur. kand.-examen 1955 i Stockholm och tingstjänstgöring vid Medelspads östra domsaga åren 1955—57 började han i hovrätten för Nedre Norrland. Han antogs där till fiskal 1958 och förordnades till assessor 1964. Skarstedt utnämndes 1971 till hovrättsråd i samma hovrätt. Han började 1965 som sakkunnig i försvarsdepartementet och är sedan 1970 rättschef i departementet.
    Skarstedt har sedan 1965 haft ett flertal utrednings- och lagstiftningsuppdrag. Han är sedan 1965 ledamot av försvarets skaderegleringsnämnd och fr. o. m. i årordförande i värnpliktsnämnden. Han är vidare sedan 1973 ordförande i. Försvarets civila idrottsförbund och sedan 1978 ordförande i försäkringsbolaget Ansvarsskadeprövningsnämnd.