Personalnotiser 239Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    15 dec. 1978 förordnat prof. Kurt Grönfors att vara ordf. samt riksdagsledamöterna Joakim Ollén och Stig Olsson att vara led. i utredn. om översyn av kommissionslagen m. m.,
    15 jan. 1979 förordnat hovr.ass. Bertil Josefson att vara sekr. i kommittén om översyn av kommissionslagen m. m.,
    19 jan. 1979 förordnat doc. Madeleine Löfmarck att vara ordf. i kommittén med uppdrag att utreda frågan om straffrättslig kompensation vid bortfallet av förvandlingsstraffet och att göra en översyn av vitesinstitutet samt till ledamöter i komm. förordnat riksdagsledamöterna Hans Pettersson och Ulla Tillander,
    s. d. förordnat hovr.ass. Kjell Björnberg och exp.chefen Elisabeth Palm att vara sakkunniga i kommittén för översyn av förvaltningslagen m.m.,
    24 jan. 1979 förordnat kanslichefen Sven Leander att vara expert i småhusköpkommittén samt
    7 febr. 1979 förordnat förbundsjuristen Kerstin Gustafsson och jur. kand Gun Neuman att vara sakkunniga i kommittén om översyn av kommissionslagen m. m.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 21 dec. 1978 förordnat föredraganden hos riksdagens utbildningsutskott Staffan Edmar att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som dep.råd i utbildningsdep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 21 dec. 1978 förordnat t. f. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Karl Sidenbladh och Knut Öhrström att vara e. o. rev.sekr. samt
    8 febr. 1979 förordnat just.rådet Björn Bernhard att fr.o.m. 1 april 1979 vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    18 jan. 1979 förordnat t. f. reg. rättssekr. Lars Sandbäck, t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping, t. f. reg. rättssekr. Gösta Falkelius och t. f. reg. rättssekr. Roland Nordberg att vara e. o. reg. rättssekr. samt
    s. d. förordnat t. f. reg. rättssekr. Monica Hägg, t. f. 1 :e länsass. hos länsstyrelsen i Västernorrlands län Birgitta Ganting och t. f. ass. i kammarrätten i Sundsvall Leif Larsson att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    30 nov. 1978 till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt ordf. i hyresnämnden i Sthlm Bo Sederblad, rådm. i Huddinge tr Owe Matton, föredrag. i riksdagens konstitutionsutskott, ass. i Svea hovr. Gunnel Norell, dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Sigvard Holstad och byråchefen hos riksåklagaren Kai Krön,
    21 dec. 1978 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Agneta Fergenius, Kerstin Fridéen, Carl Eric Lawass och Bo Malmqvist, i Göta hovr. fisk. Per Österberg, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Göran Håkansson, Åsa Kastman Heuman, Jan-Olov Brännström och Lars-Göran Engström, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Viveka Nordström och Bo Kvillner samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Anders Kruse,.
    25 jan. 1979 utnämnt t. f. hovrättslagm. i Svea hovr. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Åke Wikner att vara hovr. lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat chefsrådm. i Sthlm tr David Glück att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr. lagm. i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt t. f. hovr. lagm. i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Malmström att vara hovr. lagm. i hovr. f. Västra Sverige samt
    s. d. förordnat hovr. rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige Sten Arning att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    30 nov. 1978 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Sundsvall, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Gunnhagen att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i nämnda kammarrätt,
    7 dec. 1978 förordnat t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Gunnhagen att vara ass. i nämnda kammarrätt,
    25 jan. 1979 förordnat t. f. reg. rättssekr., t. f. ass. i kammarrätten i Gbg Peter Edström att vara ass. i kammarrätten,

240 Personalnotiser    1 febr. 1979 utnämnt t.f. kammarrättslagm. i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd. i kammarrätten Sverker Widmark att vara kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättslagm. i kammarrätten i Gbg, kammarrättsrådet i kammarrätten Jan-Erik Rosén att vara kammarrättslagm. i kammarrätten samt
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Jönköping Bengt Hellström att vara kammarrättsråd i kammarrätten.