Tingsrätterna. Regeringen har
    30 nov. 1978 utnämnt rådm. i Eslövs tr Karl-Olof Lidin att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Sthlms tr Fredrik Boström att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Nilsson att vara rådm. i Mariestads tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Fredrik Chambert att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Skövde tr,
    14 dec. 1978 utnämnt rådm. i Nyköpings tr Sture Hägerroth att vara lagm. i tr,
    18 jan. 1979 utnämnt chefsrådm. i Gbgs tr Rune Lindgren att vara lagm. i Sölvesborgs tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Norrköpings tr Anders Palm att vara lagm. i Jämtbygdens tr,
    s. d. utnämnt byråchefen i domstolsverket, kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Lennart Thorelli att vara rådm. i Jönköpings tr,
    15 febr. 1979 utnämnt adv. Lennart Reuterwall att vara rådm. i Solna tr samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Björn Svartbeck att vara rådm. i Malmö tr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    7 dec. 1978 förordnat adv. Arne Bertman att vara chef för allm. adv. byrån i Helsingborg.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    7 dec. 1978 utnämnt chefsåkl. i Linköpings åkl.dt Bertel Mårtensson att vara länsåkl. i Östergötlands län samt
    s. d. utnämnt kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Folke Ljungwall att vara länsåkl. i Värmlands län,
    21 dec. 1978 utnämnt byråchefen vid riksdagens ombudsmannaexpedition, kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Per-Håkan Bondestam att vara chefsåkl. vid nämnda åkl.mynd. samt
    s. d. förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.det. Ove Backlund att vara länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Norrbottens län.
    Riksåklagaren har
    22 nov. 1978 förordnat distr. åkl. till förfogande i Sthlms län och Gotlands län Bengt Kulin att vara chefsåkl. i Kiruna åkl. dt samt
    s. d. förordnat distr. åkl. i Eskilstuna åkl. dt Allan Nyström att vara chefsåkl. i Ludvika åkl. dt.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    7 dec. 1978 förordnat polismäst. i Norrtälje polisdt Gunnar Jegerfalk att vara polismäst. i Östersunds polisdt.

 

Kriminalvården. Regeringen har 25 jan. 1979 förordnat krim.vårdsdir. i krim.vårdens Örebroregion Nils Altahr-Cederberg att vara krim. vårdsdir. i krim. vårdens Stockholmsregion.