Budgetdepartementet.Regeringen har 12 mars 1979 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Jan Francke och kammarrättsass. i kammarrätten i Jönköping Stig von Bahr att vara dep.råd i budgetdep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    1 mars 1979 förordnat t. f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sthlm Sten Lindbäck att vara reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Sthlms län Peter Sjöberg, t. f. ass. i kammarrätten i Sthlm Sune Heidling och t. f. ass. i kammarrätten i Gbg Göran Schiller att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 1 mars 1979 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Sthlm, fisk. i kammarrätten Christer Garpenlid att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 22 febr. 1979 utnämnt t. f. rådm., tillika avd.ordf. i Gbgs tr., hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att vara rådm., tillika avd.ordf. i tr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har 8 mars 1979 förordnat rev.sekr., doc. Gillis Erenius att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    22 febr. 1979 förordnat adv. Bengt Ljungdahl att vara chef för allm. advokatbyrån i Örebro,
    s. d. förordnat adv. Per-Olof Gren att vara chef för allm. advokatbyrån i Luleå samt
    15 mars 1979 förordnat adv. Sinom Haglund att vara chef för allm. advokatbyrån i Kalmar.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    15 mars 1979 förordnat bitr. länspolischefen i Malmöhus län Kjell Arne Eliasson att vara polisöverintendent i Malmö polisdt,
    s. d. förordnat polismäst. i Strängnäs polisdt Lars Myrberg att vara polismäst. i Eskilstuna polisdt samt
    s. d. förordnat t. f. polismäst. i Södertälje polisdt, polismäst. i Enköpings polisdt Ingemar Sjöstrand att vara polismäst. i Norrtälje polisdt.