Ny kammarrättspresident. Regeringen har d. 28 juni 1979 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet Henry Montgomery till president i kammarrätten i Stockholm.
    Montgomery är född i Skövde 1927. Han avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1951. Efter tingstjänstgöring i Livgedingets domsaga inträdde han i Svea hovrätt,där han blev fiskal 1955 och assessor 1961. Han var tingssekreterare i Södra Roslags domsaga 1957—58 och tjänstgjorde i riksdagens tredje lagutskott 1961—62. Han var sekreterare i lagberedningen 1963—66 och ledamot av beredningen 1966—70. Efter att ha varit sakkunnig i justitiedepartementet 1970—71 var han kanslichef i domstolsväsendets organisationsnämnd 1971—73 och vice ordförande i dess styrelse 1971—75. Han blev lagman i Stockholms tingsrätt 1973 och statssekreterare i justitiedepartementet 1976.
    Montgomery har som ordförande, ledamot eller expert medverkat i en rad utredningar, bl. a. 1972 års domarutredning och 1975 års polisutredning. Han är ledamot i styrelsen och verkställande utskottet för Brottsförebyggande rådet sedan 1976.

 

Ny justitieombudsman. Riksdagen har d. 23 maj 1979 utsett departementsrådet i justitiedepartementet Sigvard Holstad till justitieombudsman.
    Holstad är född i Istanbul 1933. Han blev jur. kand. i Stockholm 1955. Efter tingstjänstgöring i Linköpings domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1961, assessor 1967 och hovrättsråd 1978. Han tjänstgjorde som tingssekreterare i Karlskoga domsaga 1962—66. Han var sakkunnig i justitiedepartementet 1967—74 och departementsråd där 1974—79.
    Holstad var sekreterare i utredningen om verkställighet av utländsk dom i tvistemål och expert i utredningen om utländsk skiljedom.

 

Ny professor. Docenten Ulla Bondeson har av regeringen utnämnts till professor i rättssociologi vid Lunds universitet fr. o. m. den 1 mars 1979.
    Ulla Bondeson är född i Malmö 1937. Efter studentexamen 1957 avlade hon fil. kand. ex. 1961, fil. lic. ex. 1967 och fil. dr. ex. med docentkompetens 1974 i sociologi. Sedan 1960 har hon tjänstgjort vid sociologiska institutionen, Lunds universitet, som extra universitetslektor från 1967, forskarassistent 1969 och docent från 1975. Hon har vidare varit Visiting Professor vid University of Minnesota och Research Fellow vid Berkeley 1968, Visiting Fellow vid Harvard och Yale Law School 1974 samt Visiting Professor vid universitetet i Louvain 1976 och 1978.
    Ulla Bondeson har författat licentiatavhandlingen Argot och kriminell socialisering 1967 (publ. i Scandinavian Studies in Criminology 1968), gradualavhandlingen Fången i fångsamhället 1974 och boken Kriminalvård i frihet — intention och verklighet 1977 samt redigerat antologin Rationalitet i rättssystemet 1979. Hon har även publicerat ett antal artiklar i sociologiska och juridiska facktidskrifter rörande skilda kriminologiska och rättssociologiska ämnen.