576 PersonalnotiserJustitiedepartementet. Regeringen har
    28 juni 1979 förordnat t. f. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Göta hovr. Hans Corell att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Johan Munck att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som dep.råd i justitiedep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    28 juni förordnat just. rådet Bengt Hult att fr. o. m. 1 nov. 1979 vara ordf. i högsta domstolen,
    s. d. förordnat just.rådet Johan Gyllenswärd att fr. o. m. 1 nov. 1979 vara ordf. på avd. i högsta domstolen,
    s. d. förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Michael Mohammar att vara e.o. rev.sekr.,
    s. d. förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Ulf Berg att vara e. rev.sekr.,       

   s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Peter Prom och Martti Heino samt ass. i hovr. f. Västra Sverige Peter Ingvarsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    5 juli 1979 förordnat rådm. i Borås tr. Leena Henrikson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    23 maj 1979 förordnat t. f. reg. rättssekr., avd. dir. vid riksskatteverket Gustaf af Petersens att vara reg. rättssekr.,
    s. d. förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Gbg, fisk. i kammarrätten Marianne Lundstedt och fisk. i kammarrätten i Sundsvall Hans Kareld att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.,
    19 juli 1979 förordnat e. reg.rättssekr., länsass. vid länsstyrelsen i Uppsala län Lars Sandbäck att vara e. o. reg. rättssekr.,
    s. d. förordnat t. f. reg. rättssekr., ass. i kammarrätten i Gbg Christer Stridh att vara extra reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat byrådir. vid domstolsverket Claes Jonson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Lagrådet. Regeringen har 28 juni 1979 förordnat f. d. just.rådet Sven Edling och f. d. reg.rådet Åke Martenius att tjänstgöra som led. av lagrådet.

 

Justitiekanslern. Regeringen har
    28 juni 1979 förordnat t. f. byråchefen hos justitiekanslern, kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Hans Lindberg att vara byråchef hos justitiekanslern samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Johan Fischerström att inneha långtidsvik. på tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    28 juni 1979 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Uno Hagelberg att vara byråchef hos riksåklagaren samt
    19 juli 1979 förordnat avd.dir. Inger Nyström att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    31 maj 1979 förordnat byråchefen i Sthlms polisdt Gunnar Tysk att vara byråchef i domstolsverket samt
    28 juni 1979 förordnat avd.dir. vid domstolsverket, fisk. i hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Eriksson att vara byråchef i domstolsverket.