Nytt regeringsråd. Departementsrådet Gunnar Bjöne har d. 28 juni 1979 av regeringen utnämnts till regeringsråd.
    Björne är född i Uppsala 1933. Efter tingstjänstgöring i Sollentuna och Färentuna domsaga kom han till kammarrätten, där han blev fiskal 1961. Han blev kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg 1972.
    Efter att ha tjänstgjort som sakkunnig i finansdepartementet sedan 1964 blev Björne kansliråd i departementet 1972 och departementsråd i departementet 1976.
    Björne har haft uppdrag som ordförande, ledamot eller expert i 1972 års skatteutredning, 1976 års fastighetstaxeringskommitté, familjeskatteberedningen, fögderiutredningen, tvångsmedelsutredningen, rättighetsskyddsutredningen, lagrådsutredningen, socialpolitiska samordningsutredningen, förälderkommittén, sjukpenningutredningen och familjepolitiska kommittén.

 

Ny professor i arbetsrätt. Chefsrådmannen i Stockholms tingsrätt Sten Edlund utnämndes den 14 juni 1979 av regeringen till professor i arbetsrätt vid universitetet i Lund.
    Edlund är född 1925 i Ullånger, Ångermanland. Han blev jur.kand. i Uppsala 1948 och jur. lic. i Stockholm 1962. 1967 blev han jur. dr och docent i civilrätt vid Stockholms universitet.
    Efter tingsmeritering i Sollentuna och Färentuna domsaga tjänstgjorde Edlund i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1953 och assessor 1967. Han tjänstgjorde som sekreterare i arbetsdomstolen 1954—56. Han utnämndes till revisionssekreterare 1969 och var jurist i Landsorganisationen 1971—73. Han blev rådman i Stockholms läns västra tingsrätt 1973 och i Nacka tingsrätt 1977. Han utnämndes 1979 till chefsrådman i Stockholms tingsrätt.
    Edlund medverkade 1970—71 i Landsorganisationens kommitté för ökad företagsdemokrati (rapporten "Demokrati i företagen"). 1971—75 var han ledamot av arbetsrättskommittén. Han har varit sekreterare i utredningen om förhandlingsrätt för arbetstagarorganisation beträffande pensionerade medlemmar (SOU 1972: 33).
    Han har av trycket utgivit avhandlingen "Tvisteförhandlingar på arbetsmarknaden. En rättslig studie av två riksavtal i tillämpning" (se SvJT 1967 s. 629) och tillsammans med annan författare "Medbestämmandelagen" (1976).