Kommunikationsdepartementet. Regeringen har
    30 aug. 1979 förordnat dep.sekr. Christer Andersson att vara dep.råd i kommunikationsdep:t samt
    6 sept. 1979 förordnat t. f. kanslirådet i budgetdep:t Hjalmar Strömberg att fullgöra göromål som dep.råd i kommunikationsdep:t.

 

Budgetdepartementet. Regeringen har 6 sept. 1979 förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Per Anclow att vara dep.råd i budgetdep:t.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 18 okt. 1979 förordnat dep.rådet i utbildningsdep:t Anders Arfwedson att vara statssekr. i dep:t.

 

Jordbruksdepartementet. Regeringen har 18 okt. 1979 förordnat överdir. i lantbruksstyrelsen Olof Nilsson att vara statssekr. i jordbruksdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har 30 aug. 1979 förordnat dep.rådet i arbetsmarknadsdep:t Stina Wahlström att vara exp.chef i dep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    23 aug. 1979 förordnat extra reg.rättssekr:a Lennart de Verdier, Staffan Kauttmann och Kerstin Svensson att vara e. o. reg.rättssekr.,
    s. d. till extra reg.rättssekr. förordnat t.f. reg.rättssekr:a Carl-Gustaf Wingren, Christer Möller, Hans Tegnander, Carl-Otto Schéle och Magnus Schiller,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Charlotte Meyer, ass. i länsrätten i Västmanlands län Håkan Ahlberg samt ass:a i länsrätten i Sthlms län Claes Christiernsson och Lars Göthberg att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.samt
    27 sept. 1979 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Gunilla Wahlström, t. f. ass. i kammarrätten i Sthlm Barbro Lundholm och ass. i kammarrätten i Gbg Göran Lundgren att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.