Personalnotiser 733Bostadsdomstolen. Regeringen har 13 sept. 1979 förordnat ordf. i hyresnämnden i Sthlm Hans Anderberg att vara lagfaren led. i bostadsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    28 juni 1979 utnämnt t. f. hovr.lagm. i Svea hovr., hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Sigvard Mejegård och t. f. hovr.lagm. i Svea hovr., rådm., tillika avd.ordf. i Sthlms tr David Glück att vara hovr.lagmän i hovrätten,
    s. d. förordnat allmänhetens pressombudsman, hovr.rådet i Svea hovr. Lennart Groll att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Karl-Gunnar Ekeberg, Lotty Nordling, Göran Svedberg och Thomas Utterström, i Göta hovr. fisk. Hans-Erik Jonasson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Margareta Linde-Malmberg och Bengt Uno Orremo, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Bo Rolfson, i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Erik Ternert och Hans Eberstein samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Staffan Werner och Per-Håkan Hansson,
    19 juli 1979 utnämnt rättschefen i budgetdep:t, ass. i Svea hovr. Lennart Aspegren och rådm. i Sthlms tr Per Elner att vara hovr.råd i Svea hovr.,
    9 aug. 1979 utnämnt ass. i Göta hovr. Anders Thunved och utnämnda rådm. i länsrätten i Jönköpings län, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Gunilla Polland att vara hovr.råd i Göta hovr,
    30 aug. 1979 utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Nils Edwall att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    27 sept. 1979 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Lars Andersson, Pär Boqvist, Alf Linder och Ulla Lundquist, i Göta hovr. fisk:a Torsten Palm, Lennart Nilsson, Hans Träff och Leif Eriksson, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Ulf Andersson, i hovr. för Västra Sverige fisk:a Kenneth Ström, Claes Kristensson och Bo Dufwa samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Sune Sandström och Hans Brusewitz,
    11 okt. 1979 utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Jan Gehlin att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Mauritz Bäärnhielm att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Nedre Norrland Hans Olsson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland utnämnt rättschefen i försvarsdep:t Olof Forssberg och försäkr.rättsrådet och vice ordf. på avd. hos förs.rätten för Norra Sverige Carl Lindgren samt
    s. d. förordnat fisk. i hovr. f. Nedre Norrland Magnus Barnekow att vara ass. i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    28 juni 1979 utnämnt exp.chefen i arbetsmarknadsdep:t Bengt Girell att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. utnämnt t. f. kammarrättslagm. i kammarrätten i Sundsvall, hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Nedre Norrland Stina Zackari att vara kammarrättslagman i kammarrätten,
    s. d. till kammarrättsassessorer förordnat,
    i kammarrätten i Sthlm fisk:a Klas Herrlin, Gunnar Stegard, Kerstin Svensson, Sten Lindbäck, Lennart Grufberg, Susanne Stegard, Bengt Siversen, Carl-Gustaf Wingren, Thomas Wijkman, Hans Tegnander, Margareta Sahlström, Nane Cronstedt, Magnus Schiller, Charlotte Meyer, Christer Möller, Monica Hägg, Ulrika Tengelin, Gerhard Gammer, Carl-Otto Schéle, David Ask, Lars Renmyr, Kerstin Nyström, Per Anders Lindgren, Johan Salsbäck, Christer Garpenlid, Harald Fälth, Gunilla Wahlström, Sune Heidling, Gustaf Sandström och Suzanne Knöös-Björkman,
    i kammarrätten i Göteborg fisk:a Lennart de Verdier, Staffan Kauttmann, Jörgen Bengtsson, Gösta Falkelius, Christer Stridh, Lisbeth Edlund, Lars-Erik Enhörning, Bengt Gustavsson, Kent Sundqvist, Jarl Åkesson, Lars Holm, Mats Lundström, Staffan Ohlsson, Marianne Lundstedt, Anette Hansson, Göran Schiller, Håkan Körner, Göran Lundgren, Karin Gezelius, Björne Sjökvist, Leif Wallestam och Kjell Nystrand,
    i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Rune Nygren, Leif Larsson, Peter Freudenthal, Margareta Hedén och Claes Gilbe,
    i kammarrätten i Jönköping fisk:a Johan Stenberg och Göran Kastman,

734 Personalnotiser    30 aug. 1979 utnämnt exp.chefen i kommundep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Elisabeth Palm att vara kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige Lennart Carnemo att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg samt
    27 sept. 1979 till kammarrättsass. förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Ingegärd Hilborn-Arnell, Barbro Lundholm, Curt Rispe och Carin Hellner, i kammarrätten i Gbg fisk:a Sten Ekeroth och Per Ove Svensson samt i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Christer Sjödin och Peter Bruce.