Tingsrätterna. Regeringen har
    19 juli 1979 utnämnt hyresrådet i Malmö Frans-Gösta Svanberg att vara lagm. i Gotlands tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Svante Boman att vara chefsrådm. i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf Norr att vara rådm. i Varbergs tr,
    s. d. förordnat t. f. rev.sekr., ass i hovr. f. Västra Sverige Lili Wester att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Gbgs tr,
    9 aug. 1979 utnämnt distr.lantmätaren i Skellefteå distrikt Sten Heijer att vara fast.råd i tingsrätterna,
    30 aug. 1979 utnämnt t. f. chefsrådm. i Sthlms tr Torsten Pehrsson och rådm. i tr Ulla Ljungh-Hoff att vara chefsrådmän i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i S. Roslags tr Bertil Olsén att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Georg Syk att vara rådm. i Solna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Svante Carlson att vara rådm. i Kristinehamns tr,
    s. d. utnämnt extra rådm. i Vänersborgs tr Stig Hagelstam att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Måns Uddenberg att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Karlstads tr,
    11 okt. 1979 utnämnt rådm. i Luleå tr Roland Wallström att vara lagm. i Bodens tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Umeå tr Svante Bergström att vara lagm. i Bollnäs tr,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Arne Reis att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Möre och Ölands tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Uppsala läns norra tr Björn Flink att vara rådm. i Sollentuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Staffan Peterson att vara rådm. i Nacka tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Jörgen Kvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Borås tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    23 maj 1979 till lagmän i länsrätterna utnämnt följande personer

 

Länsrätten i                         Utnämnda lagmän

Stockholms län                     länsrådet Stig Sagnert

Uppsala län                           länsrådet Gillis Heimer

Södermanlands län             länsrådet Sten Bergh

Östergötlands län                regeringsrådet Bertil Wennergren

Jönköpings län                    1:e länsassessorn Nils Granath

Kronobergs län                     länsrådet Bengt Westman

Kalmar län                             länsrådet Sven Villner

Gotlands län                          länsrådet Ulf Törnwall

Blekinge län                           länsrådet Uno Delenius

Kristianstads län                  länsrådet Salomon Sundelius

Malmöhus län                       länsrådet Karl-Gustaf Hjelmqwist

Hallands län                          kammarrättsrådet Magnus Wassén

Göteborgs och Bohus län   kammarrättslagmannen Arnold Joelsson

Älvsborgs län                        länsrådet Bengt Caping

Skaraborgs län                      länsrådet Stig Arnling

Värmlands län                      t. f. länsrådet Stig Dahlbohm

Örebro län                             t. f. länsrådet Birger Wennberg

Västmanlands län                länsrådet Bengt Linderberg

Kopparbergs län                  länsrådet Sven-Göran Odéen

Gävleborgs län                     länsrådet Germund Sandler

Västernorrlands län            länsrådet Lennart Hellsten

Personalnotiser 735Jämtlands län                      länsrådet Bengt Bohman

Norrbottens län                   1 :e länsassessorn Karin Norling

 

    s. d. utnämnt kammarrättslagm. i kammarrätten i Gbg Curt Weidling samt 1:e länsass:a vid länsstyrelsen i Sthlms län Nils Lindgren och Cecilia Mandal-Ericson att vara chefsrådmän i länsrätten i Sthlms län,
    s. d. utnämnt 1:e länsass. vid länsstyrelsen i Malmöhus län Helena Jacobsson att vara chefsrådman i länsrätten i länet,
    s. d. utnämnt 1:e länsass. vid länsstyrelsen i Gbgs o. Bohus län Sven-Erik Husberg att vara chefsrådman i länsrätten i länet samt
    s. d. utnämnt 1:e länsass. vid länsstyrelsen i Sthlms län Lennart Engström att vara rådman, tillika vice ordf. på avd., i länsrätten i länet,
    31 maj 1979 till rådmän i länsrätterna utnämnt följande personer

 

Länsrätten i                          Utnämnda rådmän

 

Stockholms län                     1:e länsass. Gunnar Sjöberg

                                                 1:e länsass. Siw Bergman

                                                 1:e länsass. Gunnar Klingmark

                                                  1:e länsass. Hans Kullander

                                                  1:e länsass. Bo Konradsson

                                                  t. f. 1:e länsass. Göran Lundvall

                                                  t. f. 1:e länsass. Karl Erik Bondesson

                                                  länsass. Sigfrid Marvil

                                                  länsass. Anders Påhlsson

                                                  avd. dir. Klas Nordwall

                                                  reg. rättssekr. Bo Holmberg

Uppsala län                            1:e länsass. Gunnar Engqvist

                                                  1:e länsass. Hans Sjöberg

Södermanlands län               1:e länsass. Bo Kallenberg

                                                  1:e länsass. Jan Carle

Östergötlands län                  1:e länsass. Kurt Sandell

                                                  t. f. 1:e länsass. Lennart Ärenman

                                                  länsass. Sten Roth

Jönköpings län                       t. f. länsrådet Börje Svanström

                                                   t. f. 1:e länsass. Kerstin Persson

Kronobergs län                      1:e länsass. Sven Nilsson

Kalmar län                              t. f. 1:e länsass. Gunila Törngren

                                                  hovrättsass. Jan-Eric Nordahl

Blekinge län                            1:e länsass. Margit Skarin-Vigfússon

Kristianstads län                   1:e länsass. Sten Magnusson

                                                   1:e länsass. Jan Berntsen

Malmöhus län                        1:e länsass. Ingvar Nilsson

                                                   1:e länsass. Stig Lundahl

                                                   avd. dir. Bengt-Åke Lundberg

                                                    länsass. Inga Anderson

                                                    länsass. Birgitta Broomé

Hallands län                            1:e länsass. Knut Egardt

                                                    1:e länsass. Björn Månsson

Göteborgs och Bohus län      1:e länsass. Bertil Dolfe

                                                    1:e länsass. Åke Skoglundh

                                                    1:e länsass. Bengt-Gunnar Hanson

                                                    t. f. 1:e länsass. Sven Grönwall

                                                    länsass. Mats Vidén

                                                    reg. rättssekr. Christer Törnros

Älvsborgs län                            1:e länsass. Gunnar Klinga

                                                     1:e länsass. Lars-Erik Samuelsson

                                                     länsass. Bruno Thorson

                                                     t. f. kammarrättsass. Klaus Bärthel

Skaraborgs län                          1:e länsass. Tor Jungkvist

                                                     länsass. Kurt Larsson

                                                      t. f. reg. rättssekr. Tomas Attorps

 

736 PersonalnotiserLänsrätten i                               Utnämnda rådmän

Värmlands län                           1:e länsass. Ingvar Runquist

                                                      1:e länsass. Ulf Hane

                                                       länsass. Håkan Nordling

Örebro län                                   t. f. 1:e länsass. Roland Edling

                                                       t. f. kammarrättsrådet Gunnar Ramberg

Västmanlands län                      1:e länsass. Tore Göransson

                                                       1:e länsass. Birgitta Liljefors

                                                        reg. rättssekr. Kenneth Sundlöf

Kopparbergs län                         1:e länsass. Gunnar Andersson

                                                        reg. rättssekr. Roland Nordberg

Gävleborgs län                            1:e länsass. Birgitta Norén

                                                        länsass. Ingrid Olin

Västernorrlands län                   1:e länsass. Inger Petersson

                                                        1:e länsass. Hans Hellström

                                                        tax. int. Sture Matti

Jämtlands län                              t. f. 1:e länsass. Karin Skoglund

Västerbottens län                        1:e länsass. Erik Stolt

                                                        1:e länsass. Jan Axel Bränholm         

                                                        t. f. kammarrättsass. Margareta Östberg

Norrbottens län                           1:e länsass. Cixten Ohlsson

                                                        1:e länsass. Torsten Hörberg

                                                        länsass. Göran Lundh

 

    s. d. förordnat länsass:a Wolmar Sjöström och Knut Sigander att vara extra rådmän i länsrätten i Sthlms län och t. f. 1:e länsass. Ingvar Tunel att vara extra rådman i länsrätten i Kristianstads län,
    7 juni 1979 utnämnt hovr.rådet Gunilla Polland att vara rådman i länsrätten i Jönköpings län,
    13 sept. 1979 utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i länsrätten i Gävleborgs län Karl-Egon Moerth att vara rådm. i länsrätten samt
    11 okt. 1979 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Stig Lindström att vara lagm. i länsrätten i Västerbottens län.