VAGN GREVE. Studier i færdselsstrafferet. Herlev 1979. Juristforbundets forlag. 466 s. DKr 178,00.

 

OLE DUE, BJARNE CHRISTENSEN, PETER LILHOLT, KIRSTEN SØRENSEN, PETER WIESE, BENT ØSTERBORG.. Kommenteret færdselslov. Bind 1 och 2. Haderslev 1979. Juristforbundets forlag. 1035 s.

 

Danmark har i likhet med Sverige under 1970-talet fått en ny vägtrafiklagstiftning. Ett par år efter det den danska færdselsloven och författningar som ansluter härtill trätt i kraft har det danska juristförbundets förlag utgivit en mycket omfattande kommentar till lagstiftningen. Vad gäller den principiella uppläggningen avviker kommentaren knappast från vad en svensk jurist vant sig vid beträffande dylika arbeten. Den är dock, omfattningen till trots, inte minst på grund av en föredömlig typografi välgörande lättillgänglig och överskådlig. Till detta bidrar naturligtvis också det omfattande sakregistret.
    Väl är Kommenteret færdselslov ett imponerande arbete i sig. Enligt mitt bedömande torde emellertid Greves samtidigt och på samma förlag utgivna stora arbete om trafikstraffrätt väcka än större intresse. Detta arbete är nämligen något så sällsynt som en brett upplagd framställning av trafikstraffrätten. Greve torde, om jag inte helt tar miste, härmed kunna räkna sig som pionjär i Norden på detta område. Föremålet för Greves arbete är den del av vägtrafikrätten som rör straffrättsliga problem. Författaren kallar den trafikstraffrätt.
    Boken är en systematisk framställning av den danska trafikstraffrätten. Den tar upp till behandling bl. a. de krav som lagen ställer på föraren och på körningen, förarens skyldigheter vid trafikolycka och det trafikstraffrättsliga sanktionssystemet samt ansvarslärans allmänna begrepp som tillräknelighet, tillräknande, medverkan, försök, etc. i den mån de tillämpas i trafikstraffrätten. Greve redovisar såväl historiskt som komparativt material. Vad gäller det senare har svensk rätt i stor utsträckning beaktats. Boken torde därför vara matnyttig jämväl för svenska jurister. Detta gäller inte minst kapitel IX som behandlar allmänna frågor från ansvarsläran och som enligt min mening är en tungt vägande del av framställningen. Nordiska jurister som sysslar med trafikstraffrätt är att gratulera!


G. E.