Danske personalnotitser
Som ny dommer i højesteret er udnævnt departementschef Jørgen Gersing. Den nye højesteretsdommer er født i 1927 og cand. jur. fra 1953. Efter en kort tid som advokatfuldmægtig blev han ansat i justitsministeriet, hvor han blev afdelingschef i 1968. I 1973 udnævntes han til departementschef i statsministeriet og statsrådssekretær. Jørgen Gersing er blandt andet formand for dansk-færøsk kulturfond og for Svenske Filmsproducenters Fond.
    Som departementschef i statsministeriet efter Jørgen Gersing er udnævnt kst. afdelingschef i justitsministeriet Peter Wiese.
    Professor, dr. jur. Max Sørensen har trukket sig tilbage som dommer ved E.F.domstolen og er afløst af Ole Due. Den nye E.F.dommer er født i 1931 og cand.jur. fra 1955. Efter embedseksamen blev han ansat i justitsministeriet, hvor han blev afdelingschef i 1975. Han har varetaget mange hverv, blandt andet som næstformand i Dansk Forening for Europaret, og har skrevet fagretlige artikler, blandt andet om europaretlige emner.
    Som afdelingschef i justitsministeriet er udnævnt dr. jur. Niels Eilschou Holm. Han er født i 1937, cand. jur. fra 1960 og blev i 1968 dr.jur. på en forvaltningsretlig afhandling. Han har været ansat i justitsministeriet siden 1960, har været lektor i offentlig ret ved universitetet og er medlem af en række udvalg og kommissioner, herunder af Europarådets styrningskomite vedrørende menneskerettigheder og af hovedbestyrelsen for den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund.


K. F.

 

Regeringen. I samband med att regeringen Ullsten efterträddes av regeringen Fälldin utsågs hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Håkan Winberg till justitieminister och kammarrättspresidenten i kammarrätten i Jönköping Carl-Axel Petri till statsråd (se om Petri i SvJT 1976 s. 589).

 

Justitieminister Winberg är född i Ånge, Västernorrlands län, 1931. Han avlade jur. kand. ex. 1959. Efter tingstjänstgöring i Ångermanlands mellersta domsaga blev han 1972 rådman i Härnösands tingsrätt och 1976 hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland. Sedan 1971 är han ledamot av Moderata Samlingspartiets partistyrelse och sedan 1975 av dess AK.
    Winberg har varit ledamot av presstödsnämnden, brottsförebyggande rådet, rikspolisstyrelsen och Nordiska rådet.