Personalnotiser 159Nytt regeringsråd. Regeringen har 29 nov. 1979 utnämnt t. f. expeditionschefen/rättschefen i handelsdepartementet Lars Jonson till regeringsråd.
    Jonson är född i Södertälje 1929. Han blev civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm 1950 och jur.kand. vid Stockholms högskola 1955. Efter tingstjänstgöring vid Södertörns domsaga blev Jonson fiskal i Svea hovrätt 1959, assessor där 1967 och hovrättsråd 1976. Han var 1959 — 1961 förordnad som rådman vid rådhusrätten i Kristinehamn och 1961 — 1965 som sekreterare i näringsfrihetsrådet. 1966 kom Jonson som sakkunnig till handelsdepartementet, där han blev departementsråd 1973 och har tjänstgjort som expeditionschef/rättschef sedan 1976. Jonson har haft ett antal utredningsuppdrag, bl. a. som ordförande i konkurrensutredningen. Han har vidare deltagit i internationella förhandlingar, bl. a. rörande Sveriges frihandelsavtal med EG och konkurrensfrågor inom EFTA, OECD och UNCTAD.

 

Ny professor. Regeringen har utnämnt docenten Lars Gorton till professor i civilrätt vid Lunds universitet.
    Professor Gorton är född 1939. Han avlade jur.kand. ex. i Lund 1965. Efter tingstjänstgöring vid Göteborgs rådhusrätt tjänstgjorde han under åren 1967 — 71 först som assistent och därefter som forskarassistent, vik. universitetslektor och studierektor vid handelshögskolan i Göteborg. 1971 disputerade han för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet. Under åren 1971 — 79 har han tjänstgjort vid Salénrederiernas juridiska avdelning, som forskarassistent vid Göteborgs universitet, t. f. professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet och t. f. docent i civilrätt vid Stockholms universitet.
    Gorton har av trycket utgivit avhandlingen The concept of the common carrier in Anglo-American Law, Freight forwarders and international carriage in American administrative legislation, Sjöfart och Konkurrensrätt (tillsammans med Ulf Bernitz och Kurt Grönfors) och Penningvärdeförändring och partsdisposition. Han har dessutom publicerat artiklar, kompendier och litteraturanmälningar framförallt inom ämnena transporträtt, köprätt och marknadsrätt.

 

Ny professor. Regeringen har utnämnt t. f. professorn Göran Grosskopf till professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.
    Professor Grosskopf är född i Borås 1945. Han avlade civilekonomexamen i Göteborg 1968, jur.kand. ex. i Lund 1970 och jur. doktorsexamen 1976. Under åren 1969 — 73 innehade han en tjänst som e. universitetslektor i företagsekonomi och handelsrätt vid Göteborgs universitet och från och med 1973 en tjänst som universitetslektor i beskattningsrätt. Läsåret 1977/78 tjänstgjorde han som docent i beskattningsrätt vid Göteborgs universitet och läsåret 1978/79 som vik. professor i rättsvetenskap vid Umeå universitetet.
    Grosskopf har av trycket utgivit avhandlingen "Beskattning av fåmansbolag", boken "Aktiebolagens investeringar i aktier" samt ett antal läroböcker och artiklar i beskattningsrätt.