160 PersonalnotiserJustitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 okt. 1979 förordnat tingsfisk. i Sthlms tr. Mats Jender att biträda som sakk. i dep:t,
    19 okt. 1979 förordnat hovr.ass. Gustaf Lindstedt att vara expert i upphovsrättsutredningen,
    22 okt. 1979 förordnat byråchefen Jörgen Bengtsson att vara bitr. sekr. i stiftelseutredningen,
    12 nov. 1979 förordnat hovr.fisk. Lars Dahllöf att biträda som sakk. i dep:t,
    14 nov. 1979 förordnat hovr. ass. Göran Håkansson att biträda som sakk. i dep:t,
    15 nov. 1979 förordnat prof. Lennart Pålsson att vara särskild utredare i utredn. om internationella faderskapsfrågor,
    20 nov. 1979 förordnat hovr. ass. Henning Isoz att vara bitr. sekr. i komm. för utredn. av den fortsatta fastighetsdataverksamheten,
    22 nov. 1979 förordnat statssekr. Ove Lindh att vara svensk medlem i nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftn. frågor samt förordnat rättschefen Staffan Magnusson och t. f. rättschefen Bo Broomé att vara ers. för den svenske medlemmen i kommittén,
    23 nov. 1979 förordnat rev.sekr. Ulf G:son Berg att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    28 nov. 1979 förordnat hovr.pres. Tore Landahl att vara ordf. och hovr. ass. Jan Alvå att vara sekr. i kommittén med uppdrag att se över fastighetsutbildningslagstiftningen,
    30 nov. 1979 förordnat lagm. Karl-Gustaf Hjelmqwist att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att se över valkretsindelningen vid riksdagsval i Malmöhus län, till expert i utredn. förordnat f. d. byråchefen Torsten Buregren samt till sekr. i utredn. förordnat hovr.fisk. Sten Heckscher,
    4 dec. 1979 förordnat hovr.ass. Ulla Lundquist att vara bitr. sekr. i utredn. om företagsinteckning,
    10 dec. 1979 förordnat hovr.ass. Lena Carlén att biträda som sakk. i dep:t,
    17 dec. 1979 förordnat lagm. Jan Heuman att vara särskild utredare i byggnadspantutredningen,
    18 dec. 1979 förordnat hovr.ass. Roland Halvorsen att vara sekr. i upphovsrättsutredningen samt
    21 dec. 1979 förordnat f. d. just.rådet Jan Ljungar att vara ordf. i kommittén med uppdrag att utreda straff- och disciplinansvaret för funktionärer i offentlig verksamhet.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    3 jan. 1980 förordnat länsåkl. och chefen för länsåkl.mynd. i Kalmar län Carl-Olov Hagberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som e. o. länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län.