Frans Emil Orbell avled 30 okt. 1978. Han var född i Bosarp, Malmöhus län, 4 sept. 1914, avlade stud. ex. 1923 och jur. kand. ex. i Lund 1932. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han bland annat som kommunalborgmästare, överexekutor och polischef i Lysekil. 1944 blev han kommunalborgmästare i Solna.

 

Stig Magnusson avled 22 nov. 1978. Han var född 15 aug. 1943, avlade stud. ex. 1963 och jur. kand. ex. i Uppsala 1968. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Nedre Norrland där han blev assessor 1976.