314 DödsfallSigvard Herbert Jacobsson avled 22 jan. 1979. Han var född i Åhus i Kristianstads län 13 okt. 1902, avlade stud. ex. 1922 och jur. kand. ex. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring anställdes han i pensionsstyrelsen där han blev aktuarie 1940 och förste byråsekreterare 1947. 1955 blev han byrådirektör i riksförsäkringsverket.

 

Nils Sommar Bruzelius avled 29 jan. 1979. Han var född i Kristianstad 25 sept. 1909, avlade stud. ex. 1928, fil. kand. ex. 1933 och jur. kand. ex. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kristianstad och blev ledamot av samfundet 1952.

 

Erik Petersson avled 31 jan. 1979. Han var född i Virestad i Kronobergs län 3 okt. 1892, avlade stud. ex. 1913 och jur. kand. ex. i Stockholm 1925. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1934.

 

Fritz Olof Douglas Skantze avled 15 febr. 1979. Han var född i Mollösund i Göteborgs och Bohus län 17 mars 1895, avlade stud. ex. 1914 och jur. kand. ex. i Lund 1920. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han under två år i Svea hovrätt. Därefter ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö och blev ledamot av samfundet 1941.

 

Ebbe Samuel Dymling avled 18 febr. 1979. Han var född i Göteborg 29 aug. 1894, avlade stud. ex. 1913 och jur. kand. ex. i Lund 1922. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev assessor 1930. 1933 blev han borgmästare i Karlskrona.

 

Sven Anders Fredrik Beckman avled 24 febr. 1979. Han var född i Stockholm 12 april 1929, avlade stud. ex. 1947 och jur. kand. ex. i Uppsala 1952. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt. 1972 blev han rådman vid Södertörns tingsrätt och 1974 blev han hovrättsråd i Svea hovrätt.

 

Curt Gottfrid Nordström avled 8 mars 1979. Han var född i Västerås 7 mars 1896, avlade stud. ex. 1915 och jur. kand. ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Stockholms rådhusrätt där han blev rådman 1943 och avdelningsordförande 1948.

 

Harald Wullt avled 16 mars 1979. Han var född i Helsingborg 14 juni 1883, avlade stud. ex. 1902 och jur. kand. ex. i Lund 1909. Efter tingstjänstgöring inträdde han först i hovrätten över Skåne och Blekinge och 1923 i Göta hovrätt. 1928 blev han häradshövding i Härjedalens domsaga och 1938 i Ölands domsaga.

 

Knut Gunnar Gotthard Ewerlöf avled 1 april 1979. Han var född i Uppsala 9 febr. 1913, avlade stud. ex. 1931 och jur. kand. ex. i Uppsala 1941. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1955.

 

Ivan Wilhelm Pehrsson avled 17 april 1979. Han var född i Helsingborg 7 juni 1899, avlade stud. ex. 1917, fil. kand. ex. 1921 och jur. kand. ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1930.