Dödsfall 315Carl Theodor Lundberg avled 25 april 1979. Han var född i Skellefteå 16 juni 1915, avlade stud. ex. 1936 och jur. kand. ex. i Uppsala 1945. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Carl Johan Bertil Julin avled 2 maj 1979. Han var född i Vretstorp i Örebro län 14 okt. 1895, avlade stud. ex. 1914 och jur. kand. ex. i Uppsala 1919. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid länsstyrelsen i Västerbottens län där han blev länsassessor 1934.

 

Hans Thessner avled 14 maj 1979. Han var född i Landskrona 13 okt. 1887, avlade stud. ex. 1907 och jur. kand. ex. i Stockholm 1928. Efter praktiktjänstgöringar vid olika länsstyrelsers skatteavdelningar ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev ledamot av samfundet 1941.

 

Arthur Lorentz Ramfors avled 26 maj 1979. Han var född i V. Karup i Kristianstads län 22 febr. 1895, avlade stud. ex. 1915 och jur. kand. ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev hovrättsråd 1934. 1941 blev han häradshövding i Norra Åsbo domsaga.

 

Sten Nils Gustaf Lindquist avled 17 juni 1979. Han var född i Malmö 16 maj 1898, avlade stud. ex. 1916 och jur. kand. ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Göteborgs rådhusrätt där han blev rådman 1944 och avdelningsordförande 1951.

 

Knut Leonard Ahlbom avled 22 juni 1979. Han var född i Nässjö 7 aug. 1913, avlade stud. ex. 1933 och jur. kand. ex. i Lund 1938. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev hovrättsråd 1955.

 

Fredrik Waldemar Flensburg avled 3 juli 1979. Han var född i Malmö 30 juli 1887, avlade stud. ex. 1905 och jur. kand. ex. i Lund 1909. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han som t. f. stadsombudsman och sekreterare i drätselkammaren i Karlskrona. 1924 blev han brottmålsrådman i rådhusrätten i Karlskrona.

 

Nils Olof Olofson avled 4 juli 1979. Han var född i Kristianstad 5 mars 1899, avlade stud. ex. 1918 och jur. kand. ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring inträdde han i kammarrätten i Stockholm där han blev kammarrättsråd 1947.

 

Albert Gunnar Hedelin avled 7 juli 1979. Han var född i Göteborg 1895, avlade stud. ex. 1913 och jur. kand. ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Stockholms rådhusrätt där han blev rådman 1938.

 

Carl Thorsten Wikström avled 17 juli 1979. Han var född i Söderhamn 16 sept. 1891, avlade stud. ex. 1909, fil. kand. ex. 1912 och jur. kand. ex. i Uppsala 1915. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev ledamot av samfundet 1920. 1921 inträdde han i kammarrätten i Stockholm där han blev kammarrättsråd 1936 och divisionsordförande 1946.

 

Wolmar Augustin Dryselius avled 17 juli 1979. Han var född i Sundsvall 13 dec. 1902, avlade stud. ex. 1921 och jur. kand. ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring blev han stadsfiskal och stadsfogde i Örebro. 1936 blev han stadsfiskal i Nyköping och 1965 blev han chefsåklagare där.