Kriminalvården. Regeringen har
    31 jan. 1980 förordnat t. f. krim. vårdsdir. i krim. vårdens Nyköpingsregion Inger Willén-Johansson att vara krim. vårdsdir. i krim. vårdens Uppsalaregion och s. d. förordnat byrådir. hos krim. vårdsstyrelsen Ulla-Lena Wigren att uppehålla tjänsten som krim. vårdsdir. i Uppsalaregionen samt
    7 febr. 1980 förordnat leg. läk. Marianne Lundgren Nordman att vara överläk. vid krim. vårdens behandlingsteam för narkomanvård i Malmö.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har 21 febr 1980 utnämnt försäkr. rättsass:a hos försäkr. rätten för Norra Sverige Thomas Södermark och Bengt Carl-Gotthard Ask att vara försäkringsrättsråd och vice ordf. på avd. hos försäkringsrätten.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    21 febr. 1980 förordnat kronofogdesekr. i Sthlms dt Märta Kristina Tallroth att vara kronofogde i Huddinge dt,
    13 mars 1980 förordnat kronofogden i Östersunds dt Sven-Erik Karlsson att vara kronofogde i Mora dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Kristianstads dt Rolf Eilert Nilsson att vara kronofogde i dt samt
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Solna dt Tommie Hans Gunnar Bäck att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Nyköpings dt.

 

Universiteten. Regeringen har 6 mars 1980 utnämnt prof. vid universitetet i Sthlm Åke Saldeen att vara prof. i civilrätt vid universitetet i Uppsala.