Statsrådsberedningen. Regeringen har 17 april 1980 förordnat sekr. Leif Zetterberg att vara kansliråd i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har 14 mars 1980 förordnat tingsfisk. Filippa Täckholm att biträda i dep:t vid handläggning av ärenden om nåd i brottmål,
    26 mars 1980 förordnat lagm. Johan Leche att vara särskild utredare i utredningen om vissa frågor rörande permissioner från kriminalvårdsanstalter m. m., samt
    14 april 1980 förordnat hovr.ass. Lars Andersson att biträda som sakk. i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har 20 mars 1980 förordnat kanslirådet i utbildningsdep:t Jan Pennlöv att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i dep:t.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har 27 mars 1980 förlängt förordnandet för bostadsdomaren Hans Anderberg att vara lagfaren ledamot i bostadsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har 27 mars 1980 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Folke Hammarström och Ola Schönning, i Göta hovr. fisk. Ingrid Backlund, i hovr. över Skåne och Blekinge byråchefen hos domstolsverket, fisk. Anders Eriksson, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Göran Persson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Runar Viksten och Göran Edvardsson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    27 mars 1980 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Kjell Nordling att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    s. d. till kammarrättsass. förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk. Annika Sandström, i kammarrätten i Gbg fisk:a Anders Fredholm, Alf Grozdics, Gunnar Dahlenius och Ann-Marie Holmstedt, i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Claes Elinder och Dan Linderot samt i kammarrätten i Jönköping ass. hos förs.rätten f. Södra Sverige Arnold Rönnerfors.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    27 mars 1980 utnämnt byråchefen hos domstolsverket, rådm. i Jönköpings tr Nils Ljunggren att vara lagm. i Halmstads tr samt
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Gbgs tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Lili Wester att vara rådm. i tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 27 mars 1980 förordnat t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg, ass. i hovr. f. Västra Sverige Claes Lindskog att vara extraordf. i hyresnämnden i Gbg.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    27 mars 1980 förordnat kronofogden i Solna dt Rolf Nordstrand att vara kronofogde i Handens dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Halmstads dt Ella Ann-Mari Herne att vara kronofogde i dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Luleå dt Ulla Katinka Bergwik att vara kronofogde i Skövde dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Oskarshamns dt Karl Gustav Wilhelm Fredriksson att vara kronofogde i Uddevalla dt,