Svensk rätt på japanska

 

Shohachiro Hishiki, professor i obligationsrätt och familjerätt vid Senshu-universitetet i Tokyo, har sedan lång tid visat Sverige stort intresse och skrivit ett stort antal artiklar om Sverige samt gjort olika översättningar såsom framgår av följande bibliografi.
    Hishiki är född den 5 januari 1929, utnämndes till professor 1970. Han har varit i Sverige under fyra längre perioder, nämligen delar av läsåren 1965/66, 1967/68, 1971/72 och 1974/75, längsta tiden vid Stockholms och Uppsala universitet.
    Hishiki har deltagit i Nordiska juristmötet i Helsingfors 1972 och Köpenhamn 1978.
    Hishiki följer fortlöpande svensk rätt och arbetar för närvarande på en presentation av medbestämmandelagen.

 

I. ARTIKLAR

 

1. Omdaning av begreppet rättighet och skyldighet. Från historiska skolan till Uppsala-skolan. The Senshu University Bulletin 1962.
2. En kortfattad svensk rättshistoria. The Senshu Journal of Law nr 3 1966.
3. Om giftorättsgods i svensk äktenskapsrätt. Jurist nr 375 1967.
4. Om den svenska lagen om fyraveckorssemester. The Senshu Journal of Law nr 6 1968.
5. 1968 års reform av giftermålsbalken, Jurist nr 430 1968.
6. Egendomsförhållanden mellan makar i svensk rätt. Koseki nr 263 1969.
7. Om den svenska juristutbildningen. The Senshu Journal of Law nr 7 1969.
8. Förtal av avliden i svensk skadeståndsrätt. Ur NJA 1966 s. 565 "Hammarskjöldsfallet". Jurist nr 479 1971.
9. Om den svenska hemförsäljningslagen. Jurist nr 494 1971.
10. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. The Senshu Journal of Law nr 12 1971.
11. Egendomsförhållanden mellan makar vid dödsfall och vid äktenskapsskillnad. En jämförande studie mellan japansk rätt och svensk rätt. The Senshu Journal of Law nr 14 1972.

 

Nordiskt och internationellt 49312. 1973 års reform av giftermålsbalken (Problems concerning the amendment to the Swedish Marriage Code of 1973). Monthly Bulletin on Family Courts. Vol.XXXVI. Nr 3, 4 1974.
13. Om den svenska rättshjälpslagen. The Senshu Journal of Law nr 18 1974.
14. Efterlevande makes arvsrätt i svensk rätt. Koseki nr 339 1974.
15. Lagstiftning om integritetsskydd. Nutid och framtid i Sverige. Jurist nr 5891975.
16. Om gåva mellan makar i svensk äktenskapsrätt. Festskrift till Professor K. Takanashi vid Nihon-universitetet i Tokyo 1976.
17. Förutsättningar för äktenskaps ingående i svensk rätt. En jämförelse med japansk rätt. Toki no Horei nr 916, 917 1976.
18. Adoptionsrättens utveckling i Sverige. Jurist nr 626 1976.
19. FB 5 kap. och de Engström & Falconerska tabellerna. The Senshu Journal of Law nr 26 1977.
20. Om den svenska familjen. Jurist nr 6 "Nutiden familj" 1977.
21. 1976 års reform av svensk föräldrarätt. The Senshu Journal of Law nr 281978.

 

II. ÖVERSÄTTNINGAR

 

22. Svensk äktenskapsrätt, av professor Jacob W. F. Sundberg. A Comparison of Law Relating to Marriage and Divorce. Vol. IX. (General editor professor Kojiro Miyazaki.
23. Giftermålsbalken 1973 (lagtext).
24. Datalagen 1975 (lagtext).
25. Föräldrabalken 1977 (lagtext).
26. Datainspektionens erfarenheter av datalagen juli 1973 — oktober 1975. Datainspektionen.


F.S.