Regeringsrätten. Regeringen har
    26 juni 1980 förordnat extra reg.rättssekr.:a, ass:a i kammarrätten i Sthlm Hans Tegnander, Christer Möller och Carl-Otto Schéle att vara e. o. reg.rättssekr.,
    s. d. förordnat t. f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Sthlm Sune Heidling, t. f. reg.rättssekr:a, ass:a i kammarrätten i Gbg Göran Schiller och Marianne Lundstedt

 

samt t. f. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sundsvall Hans Kareld att vara extra reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat rådm. i lr i Västmanlands län Kenneth Sundlöf och ass. i kammarrätten i Sthlm Kerstin Nyström att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    10 juli 1980 förordnat bostadsdomaren Lars-Göran Åsbring att vara ställföreträdare för ordf. i bostadsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    14 maj 1980 utnämnt distr. lantmät. i Ystads lantmäteridt Göran Carlander att vara fast.råd i hovrätterna,
    12 juni 1980 utnämnt hov.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland Ingrid Andersson att vara hovr.lagm. i hovr.,
    26 juni 1980 utnämnt dep.rådet i ekonomidep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Lars Hedberg att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Hans-Göran Englund att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Gunilla Hedesten-Nordin, Bertil Kallner, Ann-Christine Lindblom och Rutger Öijerholm, i Göta hovr. fisk. Jan Carrick, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Hans Waldemarson, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Tommy Persson, Thomas Rosendahl och Lars Svensson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Ingvar Åkesson,
    10 juli 1980 utnämnt t. f. hovr.råden, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr., hovr.råden i hovr. Mauritz Bäärnhielm och Jan Gyllenswärd att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Nils Örtegren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hov.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rättschefen i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Staffan Magnusson, rådm. i Sthlms tr. Åke Holmberg och rev.sekr. Hans Palmcrantz att vara hovr.råd i Svea hovr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Börje Smedberg att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr.råd i Göta hovr. utnämnt ass i hovr. över Skåne o. Blekinge Gerhard Wikrén, kanslirådet i ekonomidep:t, ass. i Göta hovr. Lars Bredin, dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Göta hovr. Hans Corell och byråchefen i domstolsverket Lars Annerén,
    24 juli 1980 utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Ove Nelander att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i hovr. över Skåne o. Blekinge, hovr.rådet i hovr. Lennart Sjövall att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Bert Göransson att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt t. f. rättschefen i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bo Broomé, exp.chefen/rättschefen i ekonomidep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Edmund Gabrielsson och hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Kerstin Winquist att vara hov.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Barbro Hegrelius Jonson att vara hovr.råd i hovr.