Personalnotiser 575Kammarrätterna. Regeringen har
    26 juni 1980 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Clas Sundin att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt reg.rättssekr. Olof Fellenius och rådm. i lr i Sthlms län Gunnar Sjöberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. till kammarrättsass. förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk :a Tage ben Salem, Annika Schedin och Christina Bergenstrand samt i kammarrätten i Gbg fisk:a Sture Lindgren och Åke Johansson samt
    10 juli 1980 förordnat rådm. i lr i Västmanlands län Kenneth Sundlöf att vara ass. i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    29 maj 1980 förordnat ass. i Svea hovr. Mats Friberg att vara extra rådm. i Tierps tr,
    26 juni 1980 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Bengt Lambe att vara lagm. i Uppsala tr,
    s. d. utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Lars Levin att vara lagm. i Lindesbergs tr,
    s. d. utnämnt rättschefen i kommundep:t, hovr.rådet i hovrätten över Skåne o. Blekinge Erik Neergaard att vara lagm. i Hässleholms tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Piteå tr Richard Brännström att vara lagm. i Luleå tr,
    s. d. förordnat chefsrådm. i Eskilstuna tr Olle Garenberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i tr,
    s. d. förordnat rådm. i Oskarshamns tr Gunnar Gyllenram att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Möre o. Ölands tr,
    s. d. utnämnt lagm. i Bollnäs tr Svante Bergström att vara rådm. i Umeå tr,

    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Lars Forssén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Kalmar tr,
    10 juli 1980 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Bengt Lindeblad att vara chefsrådm. i Gbgs tr,
    24 juli 1980 förordnat rådm. i Eskilstuna tr Claes Levin att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsrådm. i tr samt
    s. d. utnämnt adv. vid allm. adv.byrån i Umeå Gunnar Admund att vara rådm. i Örebro tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    12 juni 1980 förordnat 1 :e länsass. hos länsstyrelsen i Jämtlands län Erland Carlstoft att vara extra rådm. i lr i Kalmar län,
    26 juni 1980 utnämnt och förflyttat rådm. i lr i Gävleborgs län Ingrid Olin att vara rådm. i lr i Uppsala län,
    s. d. utnämnt reg.rättssekr. Lars Holm att vara rådm. i lr i Jönköpings län samt
    s. d. utnämnt länsrättsass. i lr i Blekinge län Torsten Antonsson att vara rådm. i lr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    19 juni 1980 förordnat adv. Lennart Nyberg att vara chef för norra allm. advokatbyrån i Sthlm,
    s. d. förordnat adv. Anna-Stina Widell att vara chef för östra allm. advokatbyrån i Sthlm,
    s. d. förordnat adv. Gunilla Hahn-Englund att vara chef för allm. advokatbyrån i Solna samt
    s. d. förordnat adv. Olof Rehman att vara chef för allm. advokatbyrån i Umeå.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    12 juni 1980 förordnat polisint. hos rikspolisstyrelsen Olav Robertsson att vara byråchef vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavd.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    29 maj 1980 förordnat polisint. i Värnamo polisdt Gunnar Olsén att vara polismäst. i dt,
    s. d. förordnat polisint. i Malmö polisdt Lennart Hultkvist att vara polismäst. i Halmstads polisdt,
    s. d. förordnat polisint. i Umeå polisdt Nils Holst att vara polismäst. i dt,

 

576 Personalnotiser    26 juni 1980 förordnat t. f. polismäst. i Storumans polisdt Lars Göran Carlsson att vara polismäst. i dt,
    s. d. förordnat polismäst. i Ludvika polisdt Stig Rösmark att vara polismäst. i Handens polisdt samt
    10 juli 1980 förordnat polismäst. i Lycksele polisdt Jan Moberg att vara polismäst. i Bodens polisdt.