Åklagarväsendet. Regeringen har
    5 juni 1980 utnämnt polisöverint. i Malmö polisdt Sven Rignell att vara överåkl. i Malmö åkl.dt samt
    10 juli 1980 förordnat kammaråkl. Leif Pihlsgård att inneha långtidsvik. på en tjänst som länsåkl. för speciella mål.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    utnämnt avd.dir. hos riksförs.verket Gunnar Engström att vara förs.rättsråd och vice ordf. på avd. hos förs.rätten för Södra Sverige samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Sören Nordlund att inneha långtidsvik. på tjänst som förs.rättsråd och vice ordf. på avd. hos förs.rätten för Mellan-Sverige.

 

Riksdagen. Till kanslichef i riksdagens justitieutskott har 28 maj 1980 förordnats ass. i hovr. f. västra Sverige Björn Edqvist.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    14 maj 1980 förordnat byrådir. hos riksskatteverket, kronofogden i Sollentuna dt Mario Martin Kornfeld att vara kronofogde i Sthlms dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Sthlms dt Lars Erik Roland Jönsson att vara kronofogde i Sollentuna dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Karlshamns dt Lars Erik Hall att vara kronofogde i dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Solna dt Gunilla Alice Kristina Henrysdotter att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Sollentuna dt,
    29 maj 1980 förordnat kronofogden i Värnamo dt Lars Hellgren att vara kronofogde i Malmö dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Malmö dt Kerstin Ulla-Britt Hugosson att vara kronofogde i Lunds dt,
    26 juni 1980 förordnat kronofogden i Solna dt Arne Fall att vara kronofogde i Östersunds dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Borlänge dt Susanna Maria Jaensson att vara kronofogde i Falu dt samt
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Handens dt Lars Arvid Torbjörn Jansson att vara kronofogde i Gävle dt.