ARVID FRIHAGEN. Forvaltningsrett. I. 1. utgave. Bergen 1977. Universitetsforlaget. 364 s. Nkr. 127,00. — Forvaltningsrett II. 4. utgave Bergen 1977. Universitetsforlaget. 256 s. Nkr. 98,00. Forvaltningsrett III. 3. utgave. Bergen 1977. Universitetsforlaget. 264 s. Nkr. 98,00. — Forvaltningsrett i hovedtrekk. Bergen 1978. Universitetsforlaget. 288 s. Nkr. 114,00.

 

Den som snabbt vill sätta sig in i norsk allmän förvaltningsrätt får i Arvid Frihagens Forvaltningsrett i hovedtrekk en så pass kortfattad redogörelse som är möjlig i detta omfattande ämne. Boken innehåller en framställning beträffande förvaltningens uppgifter och befogenheter, handläggningen av förvaltningsärenden samt kontrollen över förvaltningen. För vidare studier i någon del av ämnet kan läsaren övergå till samma författares Forvaltningsrett I—III, vilket underlättas av att de båda verken har samma kapitelindelning och systematik. I Förvaltningsrett I behandlas sålunda förvaltningens uppgifter och befogenheter, i del II handläggningen av förvaltningsärenden och i del III kontrollen över förvaltningen. I båda verken finns rättsfallsregister och i Forvaltningsrett I —III ett sakregister i varje del. I böckerna finns också sidoblickar på svensk och dansk förvaltningsrätt; i fråga om svensk rätt ger emellertid Frihagens två böcker inte så mycket av intresse.


Göran Regner