Jämställdhetsombudsman. Bostadsdomaren Inga-BrittTömell har utnämnts att fr. o. m. d. 1 juli 1980 vara jämställdhetsombudsman.
    Inga-Britt Törnell är född i Brunflo församling, Jämtlands län, 1927. Hon avlade stud. ex. 1947 och jur. kand.ex. i Uppsala 1952. Efter tingstjänstgöring inträdde hon i Göta hovrätt där hon blev fiskal 1955. 1956 anställdes hon som sekreterare vid Stockholms rådhusrätt och 1972 utnämndes hon till rådman vid Stockholms tingsrätt. Sedan 1975 har hon varit lagfaren ledamot i bostadsdomstolen.
    Inga-Britt Törnell har deltagit i bl. a. två olika försök att överföra fastighetsböckernas innehåll till data.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    28 aug. 1980 förordnat t. f. dep. rådet i justitiedep:t Peter Löfmarck att vara dep. råd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Karl-Gunnar Ekeberg att vara t. f. dep. råd i dep:t. Dep. chefen har
    26 aug. 1980 förordnat just. rådet Bertil Bengtsson att vara ordf. i försäkringsrättskommittén samt
    2 sept. 1980 förordnat hovr. fisk. Magnus Göransson att biträda som sakk. i dep:t.

 

Ekonomidepartementet. Regeringen har
    14 aug. 1980 förordnat hovr. rådet i hovr. f. Västra Sverige Lars Persson att vara dep. råd i ekonomidep:t.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    24 juli 1980 förordnat dep. rådet i utbildningsdep:t Ulf Lundin att vara statssekr. i dep:t samt
    21 aug. 1980 förordnat kanslirådet i utbildningsdep:t Jan-Mats Lindahl att inneha långtidsvik. på en dep. rådstjänst i dep:t.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    28 aug. 1980 förordnat ass. i Svea hovr. Jörgen Beck-Friis att vara lagfaren led. i bostadsdomstolen.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    28 aug. 1980 utnämnt dep. rådet i justitiedep:t Åke Lundborg att vara lagm. i lr i Sthlms län.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    7 aug. 1980 utnämnt byråchefen hos rikspolisstyrelsen Carl Erik Kappelin att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Uppsalalän samt
    s. d. förordnat polismäst. i Fagersta dt Karl-Inge Björnbom att inneha långtidsvik. på tjänsten som länspolischef hos länsstyrelsen i Västmanlands län.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    7 aug. 1980 förordnat kronofogden i Södertälje dt Carl Åke Lundberg att vara kronofogde i Linköpings dt samt
    s. d. förordnat kronofogden i Falu dt Bertil Jäderqvist att vara kronodirektör i Malmö dt.