Litteraturnotiser 697MARC PIERRE JACCARD. Computersimulation in der Gesetzesplanung. Zürich 1978. Schulthess Polygraphischer Verlag AG (Computer und Recht, bd 8). 168 s.
Datorernas segertåg på det juridiska området har troligen knappt ens börjat. Vissa tillämpningar av den elektroniska databehandlingens teori och metod är redan välkända och utnyttjade; andra klappar på dörren. M. P. Jaccard studerar i föreliggande arbete (doktorsavhandling vid juridiska fakulteten i Zürich) möjligheten att använda "datorsimulation" vid lagstiftningsförberedelser. Tekniken består, enkelt uttryckt, i att undersöka ett visst systems funktions- och verkningssätt med hjälp av ett annat, för iakttagelse, korrigering och modifikation mer lättillgängligt system, in casu ett datorbaserat "spel". Förf. är inte någon okritisk ADB-fanatiker; han medger modellens begränsningar, framför allt på lagstiftningsprocedurens sista stadier, då lagtext skall formuleras, men han framhåller samtidigt de stora möjligheter att i förväg säkrare än eljest bedöma legislativa lösningars effekt som den nya tekniken öppnar. Framställningen är genomgående klargörande och kräver av läsaren inte några djupare insikter i datateknik.


S.S.