Notiser 731Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet publicerar sedan 1976 en skriftserie inom sitt ämnesområde. Skrifterna består av tillämparuppsatser inom ramen för jur. kand. examen, uppsatser av forskare samt sammanställningar av dokumentation. Hittills har i serien följande skrifter givits ut. Kontraheringsplikt av Lars Pehrson, Förlagsavtal mellan tonsättare och förläggare av Jan Rosén, Auktorisation av företag och yrkesutövare i Västeuropa och USA av Joakim von Warnstedt, De amerikanska antitrustlagarna och den exterritoriella tillämpningen på icke amerikanska företag av Erik Nerep, Marknadsdomstolens avgöranden i marknadsföringsmål, kortfattad systematisk översikt 1971—1978 av Bo Davidsson samt Förbud enligt marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen av Agneta Fahlbäck.

 

Jonas Erik Sivertsson avled 1 aug. 1979. Han var född 9 dec. 1899 i Lockne, Jämtlands län, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand. ex. i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring blev han e. o. tjänsteman i kammarrätten. 1932—36 var han tf. assessor i överståthållarämbetet, därefter assessor i kammarrätten och två år senare e. o. kammarrättsråd. 1947 blev han kammarrättsråd.

 

Torsten Lennart Elofsson avled 2 aug. 1979. Han var född 27 sept. 1914 i Emmaboda, avlade stud.ex. 1932 och jur. kand. ex. i Lund 1940. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring bl. a. som länsbokhållare var han sedan 1948 förbundsjurist hos Svenska kommunförbundet.

 

Gösta Emanuel Ljungstrand, avled 22 aug. 1979. Han var född 1 maj 1906 i Riseberga, Kristianstads län, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand. ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge. 1947 blev han assessor i Malmö rådhusrätt. 1952 blev han rådman och 1970 chefsrådman där.

 

Carl Leonard Lidgard avled 16 sept. 1979. Han var född 1 jan. 1888 i Norra Åby, Malmöhus län, avlade mogenhetsex. 1908 och jur. kand. ex. i Lund 1915. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Malmö och blev ledamot av samfundet 1921.

 

Ove Gustaf Hesselgren avled 28 okt. 1979. Han var född 24 jan. 1894 i Landskrona, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand. ex. i Lund 1916. Efter tingsjäntsgöring inträdde hand i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev assessor 1924 och hovrättsråd 1930. 1933 blev han revisionssekreterare och 1940—43 var han ordförande i nedre justitierevisionen. Han var häradshövdning i Stockholms läns västra domsaga 1943—48 och i Sollentuna och Färentuna domsaga 1948—61. Han hade ett flertal uppdrag bl. a. inom justitiedepartementet, socialdepartementet och i offentliga utredningar.

 

Erik Arne Borglund avled 28 nov. 1979. Han var född 16 jan. 1921 i Sävedalen, Göteborgs och Bohus län, avlade stud.ex. 1940 och jur. kand. ex i Lund 1947. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Västra Sverige där han blev fiskal 1950, assessor 1959 och hovrättsråd 1963. 1973 blev han lagman i Hallands södra tingsrätt och 1975 i Halmstads tingsrätt.

 

Gustaf Ragnar Ekdahl avled 9 jan. 1980. Han var född 16 aug. 1904 i Ludvika, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand. ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1938.