732 DödsfallKnut Emil Söderwall avled 14 jan. 1980. Han var född 14 dec. 1874 i Ronneby, avlade stud.ex. 1892 och blev juris utriusque kandidat i Lund 1897. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev adjungerad ledamot 1903. 1916 blev han tf. expeditionschef i justitiedepartementet och 1922—23 var han statssekreterare i försvarsdepartementet. 1923 utnämndes han till regeringsråd.

 

Carl Gustaf Borgström avled 18 jan. 1980. Han var född 13 okt. 1910 i Helsingborg, avlade stud.ex. 1929 och jur. kand. ex. i Lund 1936. Efter tingstjänstgöring genomgick han polischefskurs. Han var i tjänst vid statspolisen, som polisassessor i Göteborg och som polissekreterare innan han 1950 blev stadsfiskal i Trelleborg. Vid polisens förstatligande 1965 blev han polismästare.

 

Pehr Gustaf Lindström avled 20 jan. 1980. Han var född 19 febr. 1894 i Barcelona, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand. ex. i Lund 1918. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1925 och hovrättsråd 1930. 1933 blev han häradshövding i Skånings, Valle och Vilske domsaga och 1939 i Torna och Bara domsaga.

 

Nils Gösta Vilhelm Leander avled 6 febr. 1980. Han var född 6 mars 1902 i Helsingborg, avlade stud.ex. 1921, fil. kand. ex. 1924 och jur. kand. ex. 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet huvudsakligen i Norrköping och blev ledamot av samfundet 1934.

 

Bo Victor Oscar Zedenius avled 10 febr. 1980. Han var född 27 okt. 1916 i Karlskoga, avlade stud.ex. 1936 och jur. kand. ex. i Stockholm 1941. 1944 diplomerades han från Handelshögskolan i Stockholm. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i kammarrätten, utnämndes 1959 till assessor, 1961 till regeringsrättssekreterare och sedermera till kammarrättsråd.

 

Rolf Johan Engstrand avled 29 april 1980. Han var född 24 jan. 1905 i Uppsala, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand. ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring och anställning vid advokatbyrå kom han till Försäkrings AB Nornan där han blev avdelningschef 1946 och ombudsman 1956.

 

Per Bondestam avled 23 febr. 1980. Han var född 16 febr. 1899 i Österbybruk, Uppsala län. Efter jur. kand. ex. i Uppsala och tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet.

 

Nils Oscar Dillén avled 7 mars 1980. Han var född 23 mars 1900 i Stockholm, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand. ex. i Stockholm 1923. 1933 blev han jur. dr. 1934 docent i processrätt och under åren 1934—37 var han tf. professor i rättshistoria och romersk rätt. Han tjänstgjorde som tingsdomare vid Södertörns domsaga från 1943, blev revisionssekreterare 1945 och utnämndes 1955 till hovrättsråd i Svea hovrätt.

 

Nils Åke Algotsson Åhström avled 23 mars 1980. Han var född 16 mars 1921 i Luleå, avlade stud.ex. 1940 och jur. kand. ex. i Lund 1946. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev assessor 1957 och hovrättsråd 1964.

 

Torsten Martin Allard avled 3 april 1980. Han var född 13 mars 1905 i Vists församling, Östergötlands län, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand. ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring, tjänstgöring som länsnotarie och i industridepartementet var han under en följd av år först sektionschef och sedan 1 :e länsassessor vid länsstyrelsen i Kristianstads län.