Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    15 sept. 1980 förordnat hovr.ass. Bertil Kallner att vara sekr. samt hovr.ass. Henning Isoz och dep.sekr. Lars Magnusson att vara experter i utredningen med uppdrag att utreda frågor om äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus,
    25 sept. 1980 forordnat hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Åke Weidstam att biträda som sakkunnig i dep:t,
    6 okt. 1980 förordnat länsåkl.Jan Lindegård att vara expert i upphovsrättsutredningen samt
    14okt. 1980 förordnat ass. i Svea hovr. Nils-Olof Berggren att biträda som sakk. i dep:t.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 1 sept. 1980 förordnat hovr.ass. Rutger Öijerholm att vara sekr. i utredn. om översyn av miljöskyddslagstiftningen.

 

Kommundepartementet. Regeringen har 25 sept. 1980 förordnat dep.rådet i kommundep:t, ass. i Svea hovr. Harald Rangnitt att vara rättschef i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    11 sept. 1980 förordnat ass. i Svea hovr. Carl Eric Lawass att bestrida göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som rev.sekr. samt
    23 okt. 1980 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Marie Varenius att bestrida göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    25 sept. 1980 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Marianne Camitz, Hans Tocklin och Bengt-Åke Engström, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Christer Ström samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Bertil Bondesson,
    16 okt. 1980 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Lennart Böhme att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Inger Schlyter att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge samt
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Sthlms tr, chefen f. allm. adv.byrån i Halmstad Gunnar Kildén och rådm. i Luleå tr Kaspars Berzins att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    25 sept. 1980 till kammarrättsass. förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Stefan Ersson, Rune Hedin, Lilian Weibull, Siiri Vaks och Staffan Estberg, i kammarrätten i Gbg fisk:a Bengt Hasselberg, Peter Nordquist, Ingvar Paulsson, Anna Gyllensvärd, Olle Holmstedt, Erik Fribergh, Eva Lagebrant Nordquist, Christer Lindau och Mårten Stenberg samt i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Jan-Åke Larsson och Bert Wiklund,
    16 okt. 1980 utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg, ass. i kammarrätten Anders Ahlquist och t. f. kammarrättsrådet i nämnda kammarrätt, ass. i hovr. f.Västra Sverige Bengt Wileke att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. utnämnt fisk. i hovr. över Skåne o. Blekinge Martin Erling att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    16 okt. 1980 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Christer Wibling att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Jönköpings tr,
    s. d. förordnat rådm. i Gbgs tr Gunnel Åhslund att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådm. i tr,
    s. d. förordnat rådm. i Gbgs tr Anders Stendahl att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika vice ordf. på avd., i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Torgil Melin att vara rådm. i Nacka tr,
    s. d. till rådmän i Sthlms tr utnämnt rev.sekr:a Christer Brahme, Peter Prom och Karl Sidenbladh samt t. f. rådmännen i Sthlms tr, ass:a i Svea hovr. Berith Söderberg och Mona Tjulander,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Ängelholms tr Per Löfström att vara rådm. i Lundstr.,

 

736 Personalnotiser    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Stenungsunds tr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Lars Samuelson att vara rådm. i tr.,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Luleå tr., ass. i hovr. f. Övre Norrland Göran Ekman att vara rådm. i tr.,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Skövde tr, ass. i Göta hovr. Fredrik Chambert och ass. i hovr.f. Västra Sverige Marika Estreen att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. i Gbgs tr. samt
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Lennart Andersson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Motala tr.