Personalnotiser 79Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    1 nov. 1979 förordnat dep.sekr. i utbildningsdep:t Desirée Edmar att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Handelsdepartementet. Regeringen har
    13 dec. 1979 förordnat dep.rådet i handelsdep:t Sven Norberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som exp.chef/rättschef i dep:t samt
    s. d. förordnat hovr.ass. Jörgen Holgersson att inneha långtidsvik. som dep.råd i handelsdep:t.

 

Kommundepartementet. Regeringen har
    1 nov. 1979 förordnat exp.chefen i kommundep:t, kammarrättslagm. i kammarrätten i Gbg Elisabeth Palm att vara statssekr. i dep:t samt
    29 nov. 1979 förordnat reg.rättssekr. Peder Törnvall att vara exp.chef i kommundep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    20 dec. 1979 förordnat rådm. i Gävle tr Bengt Tancred och ass. i Svea hovr. Jan-Olov Swahn att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    15 nov. 1979 förlängt förordnandet för reg.rådet Gunnar Cars att vara ordf. på avd. i reg.rätten,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Gbg Kjell Nystrand och ass. i kammarrätten i Sthlm Suzanne Knöös-Björkman att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr. samt
    6 dec. 1979 förordnat reg.rådet Bengt Wieslander att fr. o. m. 1 april 1980 vara ordf. i reg.rätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    1 nov. 1979 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Fredrik Lindstam att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Örebro tr Jan Ström att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Christer Berg att vara hovr.råd i hovr.,
    8 nov. 1979 utnämnt rådm. i Lindesbergs tr Lars Wesström att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige,
    20 dec. 1979 utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet i hovr. Bo Ihrfelt att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Nyköpings tr Erik Bergenfalk att vara hovr.råd i Svea hovr. samt
    s. d. till ass. i hovrätterna förordnat, i Svea hovr. fisk:a Marianne Eliason, Lars Ivarsson, Margareta Landerholm och Ingrid Larén-Marklund, i Göta hovr. fisk. Fredrik Hulterström, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Gunnar Bergholtz samt i hovr. f. Västra Sverige fisk. Ann-Christine Persson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    29 nov. 1979 förordnat kammarrättslagm. i kammarrätten i Jönköping Bertil Holmberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som kammarrättspres. i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping Ulla Chruzander att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten,
    20 dec. 1979 utnämnt t. f. kammarrättsråden, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsråden i kammarrätten Sune Lindgren och Ian Cassel att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten, ass. i kammarrätten Arne Grunander, byråchefen hos riksdagens

 

80 Personalnotiserombudsmän, reg.rättssekr. Hans Sandberg samt t.f. kammarrättsråden i kammarrätten, reg. rättssekr:a Kerstin Grimby, Olof Bonnert och Hans Kessler.
    s. d. utnämnt t. f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Gbg, kammarrättsrådet i kammarrätten Brita Wassén och kammarrättsrådet i kammarrätten Bo Rydin att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten, ass. i kammarrätten Carola Ståhlgren, ass. i kammarrätten Peter Edström, t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten, ass. i kammarrätten Ola Svensson och t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten, ass. i kammarrätten i Sthlm Jan Adéll,
    s. d. utnämnt t. f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall, kammarrättsrådet i kammarrätten Björn Ekman att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän, avd.dir. hos kriminalvårdsstyrelsen Torsten Johansson, t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten, reg.rättssekr. Benkt Rosenlund samt t. f. kammarrättsråden i kammarrätten, ass:a i kammarrätten Per Ejvinson och Hans Sjögren samt
    s. d. till ass. i kammarrätterna förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Ewa Hübinette, Klas Bergenstrand, Karl-Erik Bergman och Håkan Torngren, i kammarrätten i Gbg fisk:a Vilhelm Andersson och Ole Riis samt i kammarrätten i Sundsvall fisk. Staffan Rydholm.