Tingsrätterna. Regeringen har
    1 nov. 1979 förordnat hyresrådet i hyresnämnden i Göteborg Lars Samuelson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Stenungsunds tr,
    8 nov. 1979 utnämnt rådm. i Göteborgs tr Bengt Eksell att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. förordnat rådm. i Lindesbergs tr Lars Wesström att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i tr,
    20 dec. 1979 utnämnt lagm. i Lunds tr Nils-Erik Sellert att vara chefsrådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Södertälje tr Lennart Lindvall och rev. sekr. Jan Huldt att vara rådm. i Sthlms tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Claes Kristensson att vara rådm. i Vänersborgs tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    8 nov. 1979 utnämnt ass. i kammarrätten i Jönköping Johan Stenberg att vara rådm. i länsrätten i Jönköpings län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    15 nov. 1979 utnämnt avd.dir. i hovr. över Skåne och Blekinge Malte Andersson att vara ordf. i hyresnämnden i Malmö samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunilla Zetterberg att vara extra ordf. i hyresnämnden i Malmö.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    1 nov. 1979 förordnat polismäst. i Halmstads polisdt Bo Johansson att vara polismäst. i Ängelholms polisdt,
    s. d. förordnat polismäst. i Värnamo polisdt Hans Roupé att vara polismäst. i Västerviks polisdt,
    s. d. förordnat t. f. polismäst. i Enköpings polisdt Lennart Rignér att vara polismäst. i dt,
    29 nov. 1979 förordnat polisint. Sune Sandström att vara polisöverint. i Sthlms polisdt samt
    s. d. förordnat avd.dir., polisint. Lars-Eric Plantin att vara byråchef i Sthlms polisdt.