Domstolsverket. Regeringen har 19 febr. 1981 förordnat t. f. byråchefen vid domstolsverket, avd.dir. vid verket Jan-Åke Bäckström att vara byråchef vid verket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    12 febr. 1981 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Anna-Britta Malmström att vara extra rev.sekr. samt
    s. d. förordnat rådm. i Luleå tr Bengt Stenudd och ass. i Svea hovr. Kerstin Frideen att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 12 febr. 1981 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Tage ben Salem och ass. i kammarrätten i Gbg Åke Johansson att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    19 febr. 1981 förordnat adv. Kerstin Berggren att vara chef för allmänna adv.byrån i Linköping,
    s. d. förordnat adv. Rolf Lindeberg att vara chef för allmänna adv.byrån i Norrköping,
    s. d. förordnat adv. Sten Ericsson att vara chef för allmänna adv.byrån i Halmstad samt
    s. d. förordnat adv. Lennart Sandström att vara chef för allmänna adv.byrån i Vänersborg.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    5 febr. 1981 förordnat t. f. kronofogden i Täby dt Carl-Magnus Blomgren att vara kronofogde i Sthlms dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Täby dt Eva Kristina Almquist att vara kronofogde i Sollentuna dt,
    s.d. förordnat t. f. kronofogden i Söderhamns dt Karin Gudrun Byrnäs att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Handens dt,
    s.d. förordnat kronofogdesekr. i Helsingborgs dt Bodil Marie Pontoppidan att vara kronofogde i dt samt
    s. d. förordnat t. f. kronofogden i Kristinehamns dt Lennart Bäck att vara kronofogde i dt.