320Statsrådsberedningen. Statsrådsberedningen har 16 febr. 1981 förordnat ass. i Svea hovr. Hans Schedin att vara sakkunnig i statsrådsberedningen.

 

Industridepartementet. Regeringen har 26 febr. 1981 förordnat ekon. dr Hans Christer Olson att vara dep.råd i industridep:t.

 

Hovrätterna. Regeringen har 26 mars 1981 till hovrättsassessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Britt Marie Blanch, Ann-Louise Eksborg, Nils Frödeberg, Samuel Hermelin, Per-Ola Jansson, Ulf Melchior och Per Virdesten, i hovrätten för Västra Sverige fisk. Anders Bengtsson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Jan-Erik Oja.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 26 mars 1981 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Stockholm fisk:a Ulf Ljungström, Lennart Renbjer, Johan Lengquist, Olof Hedberg, Madeleine Widström, Peter Dinnetz, Lennart Tottie, Jacob Roupe och Thomas Ekroth,kammarrätten i Göteborg fisk:a Elsie Lundqvist och Leif Nyström, i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Gunnar Pettersén, Lars Höijertz och Jan Klippmark samt i kammarrätten i Jönköping fisk. Bertil Ekholm.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    5 mars 1981 förordnat polisint. i Sandvikens polisdt Christer Wennö att vara polismäst. i Åmåls polisdt samt
    26 mars 1981 förordnat polisint. vid rikspolisstyrelsen Bengt-Åke Jonsson att vara polisöverint. i Malmö polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    26 mars 1981 utnämnt chefsåkl. i Sthlms åkl.dt Eric Östberg att vara länsåkl. för speciella mål samt
    s. d. utnämnt byråchefen hos justitiekanslern Hans Lindberg och kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Sven -Olof Dungården att vara chefsåkl. i Sthlms åkl.dt.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har 26 febr. 1981 utnämnt förs.rättsass. i förs.rätten f. Norra Sverige Runar Viksten att vara förs.rättsråd och vice ordf. på avd. i förs.rätten.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    5 mars 1981 förordnat kronofogdesekr. i Jönköpings dt Annika Else-Marie Germaine Sörensson att vara kronofogde i dt,
    12 mars 1981 förordnat kronofogdesekr. i Västerås dt Ester Ann-Marie Ahlqvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Eskilstuna dt samt
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Gbgs dt Fredrik Robert Tengström att vara kronofogde i dt.