Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Republikens president utnämnde 24.10.1980 eo. förvaltningsrådet, jur. dr Pekka Ilmari Hallberg till ledamot av högsta förvaltningsdomstolen.

 

Förvaltningsrådet Hallberg är född 1944. Han avlade jur.kand.ex. 1967 och jur.lic.ex. 1971. Han blev vicehäradshövding 1972 och disputerade 1978 för jur.doktorsgraden på en avhandling om användningsområdet för förvaltningsrättsligt besvär. Han utnämndes till yngre förvaltningssekreterare vid högsta förvaltningsdomstolen 1972 och till äldre förvaltningssekreterare 1977. Åren 1973 — 77 var han anställd som yngre forskare vid statens samhällsvetenskapliga kommission, året 1978 var han verksam som lagstiftningsråd vid justitieministeriets lagberedningsavdelning och åren 1979—80 har han verkat som eo. förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen. Vid sidan av annan verksamhet har han handhaft ett antal viktiga beredningsuppdrag. Han är en flitig skribent och har publicerat flera artiklar i förvaltnings(process)rätt och statsförfattningsrätt.

P. L-m

 

 

Hovrätterna. Regeringen har
    9 april 1981 till hovrättslagmän i Svea hovr. utnämnt t. f. hovr. lagm. i hovr. Lennart Groll och lagm. i Kristianstads tr Per Hylander samt
    s. d. förordnat ordf. i hyresnämnden i Sthlm, tillika chef för nämndens kansli, Peter von Möller att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av tjänst som hovr. lagm. i Svea hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    2 april 1981 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Lars Lindberg att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Weine Jarnevall att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    s. d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg utnämnt dep. råden i budgetdep:t Per Anclow och Stig von Bahr samt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bodil Hulgaard.