400 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    2 april 1981 utnämnt rådm. i Sandvikens tr Gunnar Arfwidsson att vara lagm. i Landskrona tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Gävle tr Bo Frank att vara lagm. i tr,
    s. d. förordnat rådm. i Umeå tr Svante Bergström att inneha låntidsvik. på tjänsten som lagm. i tr,
    s. d. utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Gävle Tomas Nordqvist att vara rådm. i Handens tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Jan Petersson att vara rådm. i Huddinge tr,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Stig Bragnum att vara rådm. i Jakobsbergs tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Östersunds tr Gunnar Gråberg att vara rådm. i Uppsala tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Värnamo tr Åke Holm att vara rådm. i Nyköpings tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Bo Lundgren att vara rådm. i Bollnäs tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Göteborgs tr Jean Andréasson att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Per-Håkan Hansson att vara rådm. i Luleå tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Steffan Florby att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Oskarshamns tr samt
    s. d. förordnat förs. rättsrådet i förs. rätten för Norra Sverige Thomas Södermark att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Umeå tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    2 april 1981 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall Sune Kjellström att vara lagm. i lr i Gävleborgs län samt
    9 april 1981 förordnat l:e länsass. vid länsstyrelsen i Sthlms län Margarethe Sundelin att vara extra rådm. i länsrätten i Sthlms län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    2 april 1981 utnämnt extra hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm Olle Andretzky och ass. i Svea hovr. Göran Hogebrandt att vara hyresråd i hyresnämnden samt
    s. d. förordnat rådm. i tr i Älvsborgs län Klaus Bärthel att vara extra hyresråd i hyresnämnden i Göteborg.

 

Patentbesvärsrätten. Regeringen har förordnat hovr. ass. Alf Linder att vara patenträttsråd i patentbesvärsrätten.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    9 april 1981 förordnat avd. dir. hos riksskatteverket Bror Folke Wikström att vara kronofogde i Huddinge dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Sthlms dt Ann-Charlotte Wallnerström att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Huddinge dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Sthlms dt Anton Konechny att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Huddinge dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Sthlms dt Peder Alexander Halling att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Huddinge dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Sollentuna dt Karin Agneta Englund att vara kronofogde i Täby dt samt
    s. d. förordnat kronofogden i Motala dt Ulf Mauritz Wallgren att vara kronofogde i Alingsås dt.