Högsta domstolen. Regeringen har 7 maj 1981 förordnat just. rådet Peter Westerlind att fr. o.m. 1 juli 1981 vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 30 april 1981 förordnat ass. i Svea hovr. Harald Dryselius att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 7 maj 1981 utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Arvid Arwidi och reg. rättssekr. Sune Heidling att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 7 maj 1981 utnämnt t. f. rättschefen i utbildningsdep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Jan Pennlöv att vara lagm. i Ljusdals tr,
    s.d. utnämnt rådm., tillika vice ordf. på avd. i Malmö tr Ragnar Nilson att vara chefsrådman i tr samt
    s.d. utnämnt t. f. rådm. i Göteborgs tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Marika Estreen och ass. i hovr. f. Västra Sverige Stefan Wikmark att vara rådmän i Gbgs tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har 7 maj 1981 förordnat rådm. i lr i Sthlms län Hans Kullander att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådman i lr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 7 maj 1981 utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Sune Sandström att vara hyresråd i hyresnämnden i Västerås samt s. d. förordnat t. f. hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm, ass. i Svea hovr. Jan-Eric Hellqvist att vara e. hyresråd i hyresnämnden.

 

Universiteten. Regeringen har 7 maj 1981 utnämnt prof. vid universitetet i Sthlm Hans Olof Ragnemalm att vara prof. i offentlig rätt vid universitetet i Lund.

32-13-168 Sv Juristtidning