Justitiedepartementet. Regeringen har 27 aug. 1981 förordnat t. f. rättschefen och dep. rådet i justitiedep:t Bo Broomé att vara statssekr. i dep:t,
    3 sept. 1981 forordnat dep. rådet i justitiedep:t Hans Corell att vara rättschef i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Jan Forsström att vara t. f. dep.råd i justitiedep:t.
    Dep. chefen har
    17 juli 1981 förordnat byråchefen Arne Nyberg att vara expert i utredningen om internationella faderskapsfrågor,
    11 aug. 1981 förordnat tingsfiskalen i Sthlms tr Claes Kring att biträda i dep:t,
    26 aug. 1981 förordnat hovr. ass. Göran Olsson att vara sekr. i konsumentköpsutredningen,
    31 aug. 1981 förordnat hovr. ass. Göran Persson att vara expert i viteskommittén samt
    1 sept. 1981 förordnat polisöverint. Dag Halldin att biträda som sakkunnig i dep:t.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    27 aug. 1981 förordnat byråchefen vid domstolsverket Tomas Stahre att inneha långtidsvik. på tjänsten som byråchef vid organisationsenheten i domstolsverket samt
    s. d. förordnat avd. dir. vid domstolsverket Karl-Axel Bladh att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef i domstolsverket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    13 aug. 1981 förordnat e. rev. sekr. Jan-Olov Swahn att vara e. o. rev. sekr. samt
    s. d. förordnat t. f. rev. sekr:a Ragnar Lindgren, Urban Loinder och Carl Eric Lawass att vara e. rev. sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 20 aug. 1981 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Carin Hellner att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    27 aug. 1981 utnämnt t. f. hovr. rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Nils Örtegren att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s.d. till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen i kommundep:t, ass. i Svea hovr. Harald Rangnitt, rättschefen i statsrådsberedningen, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Claes Eklundh samt rådm. i Sthlms tr Anders Andersson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    27 aug. 1981 utnämnt avd. chefen vid statens jordbruksnämnd, hovr. rådet i Göta hovr. Stig Wenker att vara lagman i Värnamo tr,
    s. d. utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Övre Norrland Åke Weidstam att vara lagman i Kristianstads tr,
    s. d. utnämnt hovr. rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Åke Lennbo att vara chefsrådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Erik Lembke att vara rådm. i Värnamo tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Håkan Ernström att vara rådm. i Gbgs tr,
    s.d. utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Övre Norrland Sten Bertram att vara rådm. i
Sandvikens tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Fredrik Chambert att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Gbgs tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Gösta Grejberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Östersunds tr,

656 Personalnotiser    s. d. forordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Staffan Werner att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Umeå tr samt
    3 sept. 1981 utnämnt och förflyttat fastighetsrådet i hovrätterna Sverker Jaensson att vara fastighetsråd i tingsrätterna.