Föreningen Sveriges åklagare höll årsmöte i Stockholm 14 okt. 1980. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt två gånger.
    Styrelsen består från årsmötet av chefsåkl. Olof Hellgren, Eksjö, ordf., kammaråkl. Ulf Norén, Göteborg, v. ordf., länsåkl. Torsten Jonsson, Stockholm, chefsåkl. Rolf Thorén, Danderyd, distriktsåkl. Lars Gråberg, Åmål, sekr., Birgitta Muller, Malmö, och Erik Myhr, Luleå.
    Föreningen har 452 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges länspolischefer har under 1980 sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls i Karlskrona 11 och 12 juni 1980. Föreningens styrelse består av länspolischeferna Birger Qvist, ordf., och Hans Wästberg, v. ordf., bitr. länspolischefen Kjell Magnusson, sekr., samt länspolischeferna Christer Horn af Rantzien och Lennart Palmér.
    Föreningen har 29 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll årsmöte 1 okt. 1980. Föreningens styrelse består av Rune Tavemark, ordf., Susanne Holmström v. ordf., Arne Fall och Per-Åke Nordell, remissekr., Anders Nystedt, kassaförvaltare, och Ingegerd Kihlgren, övrig sekr., med Karl Lovén, Anders Björk, Sören Robertsson och Torsten Storck samt Susanna Jaensson som suppl.
    Följande medlemmar har medverkat som experter i statliga utredningar: utredningen om säkerhetsåtgärder inom skatteprocessen (USS) Börje Bjernstad och Arne Fall, utredningen om redovisningssystemet för exekutionsväsendet (REX) Rune Tavemark och Olof Törnkvist (sekr. i utredningen), skatteindrivningsutredningen (SIU) Rune Tavemark, Magnus Welin och Christer Ljusberg (sekr. i utredningen), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Arne Fall och Konkurslagskommittén Lars Nilsson. Som sakkunnig i företagsobeståndskommittén (FOK) har Bertil Jäderqvist medverkat.
    Föreningen har ca 200 medlemmar.

 

Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer höll årsmöte 3 okt. 1981. Föreningens styrelse består av adv. Kaj-Åke Johansson, Varberg, ordf., Bo Bengtsson, Göteborg, v. ordf., Bengt Lundblad, Stockholm, sekr. och kassör, samt Mats Ardhe, Uppsala och Kerstin Berggren, Linköping, suppl.
    Föreningen har ett drygt 60-tal medlemmar.

 

Revisionssekreterareföreningen har under år 1980 hållit flera sammanträden. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av justitieministern Håkan Winberg om aktuella  lagstiftningsfrågor i justitiedepartementet.
    Föreningens styrelse består av revisionssekr. Per Urell, ordf., Ulla Erlandsson, v. ordf., Tor Olsson, sekr., Anna Britta Malmström, kassaförv., och Per Boholm, klubbmästare, samt Peter Brusewitz och Tony Junestad såsom suppl.
    Föreningen har ca 40 medlemmar.

 

Juridiska föreningen i Uppsala, en opolitisk sammanslutning med ca 500 medlemmar, fortsätter att vara ett viktigt kontaktorgan för de studerande. En viktig uppgift är att på olika sätt informera om de möjligheter som står en nyutexaminerad jurist till buds. Regelbundet hålls middagar med föredragande gäster, en givande och lärorik kontakt med på arbetsmarknaden aktiva personer som har kunskap om de förhållanden som råder inom de olika fält som kommer att bli de studerandes verksamhetsområden. Föredrag av gästande professorer från utlandet, studiebesök och temadagar står också på programmet.
    Föreningen håller kontakt med systerföreningar i samtliga nordiska länder, förutom Stockholm och Lund, och medlemmar från föreningen deltar i nordiska juristveckor för studerande flera gånger per år.
    Föreningens styrelse för 1981 består av ordf. Lennart Karle, v. ordf. Mikael Lindau, sekr. Kerstin Aronsson, skattmästare Göran Johansson, klubbmästare Dan Hedström, int. sekr. Siv Wernersson, programchef Solveig Aspholm, programkons. Carl-Magnus

740 NotiserGunnbäck, husförman Peter Bäärnhielm, teaterförman Johan Graffman, idrottsförman Herman Johnell, redaktör Jörgen Lundquist, ledamot Ann-Cathrine Carlberg samt konsult Sten Hillert.