Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt höll sitt årsmöte i juni 1980, varvid följande styrelse valdes: Rose Marie Ingvarsson, ordf., Olof Söderström, v. ordf., Göran Schäder, sekr., Anna Mörner, kassör, samt Anna-Karin Cronstedt, Bengt Kriström, Sören Olsson och Hans Berggren som övriga ledamöter.
    Föreningen har arrangerat studiebesök vid olika myndigheter i Stockholmsområdet. Vänskapsbesök har ägt rum av yngre jurister från Åbo hovrätt i mars 1980. Föreningen har tillsammans med Yngreföreningen vid Skånska hovrätten tagit initiativ till ett första riksmöte med representanter för yngre föreningarna vid rikets alla hovrätter, vilkasamlades i Malmö i oktober 1980.
    Vid årets slut hade föreningen 380 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrlands styrelse har under verksamhetsåret 1980 utgjorts av ass. Ingvar Åkesson, ordf., tingsfiskalen Ola Hansson, kassaförvaltare, och tingsfiskalen Marianne Abdon-Olsson, sekr.
    Föreningen har hållit årsmöte och höstmöte samt extra medlemsmöten.
    Föreningen har omkring 30 medlemmar.

 

Skånska hovrättens yngreförening har under 1980 sammanträtt tre gånger. Föreningen har under året fortsatt utbytet med Dommerfuldmægtigforeningen i Köpenhamn. Tillsammans med Föreningen yngre jurister (FY), vilken som medlemmar räknar de yngre advokaterna och biträdande juristerna i Malmö, har ett antal diskussionssamkväm ordnats. I okt. hölls i Malmö ett riksmöte med representanter från yngreföreningarna vid landets övriga hovrätter.
    Föreningens styrelse består för 1981 av Krister Thelin, ordf., Per Eriksson, v. ordf.,Peter Rydell, sekr. och kassaförvaltare, Rose Marie Hansson och Britt-Marie Riving med Marianne Lejman, Staffan Anderberg och Bo Larsson som suppl.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige höll årsmöte 18 juni 1980, varvid föreningsangelägenheter diskuterades. Föreningen har därjämte hållit traditionell höstfest. Styrelsen för verksamhetsåret har utgjorts av assessorn Hans Andrén, ordf., fiskalen Kjell Nilsson, v. ordf., fiskalen Sten Axelsson, sekr. och kassaförvaltare, fiskalerna Karin Winroth och Hans Henriksson, ledamöter, med fiskalerna Christer Karphammar och Anne Bratt såsom suppl.
    Föreningen har under verksamhetsåret haft cirka 80 medlemmar.
    Föreningens nuvarande styrelse utgörs av fiskalen Kjell Nilsson, ordf., fiskalen Christer Karphammar, v. ordf., fiskalen Thomas Falck, sekr. och kassaförvaltare, fiskalerna Anne Bratt och Lennart Järvengren, ledamöter, med fiskalen Per Bäcklund såsom suppleant.