Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Sverker Widmark till regeringsråd.
    Regeringsrådet Widmark är född 1921. Efter jur.kand. ex. 1947 och tingstjänstgöring tjänstgjorde han på advokatbyrå till 1957 då han inträdde i kammarrätten i Stockholm. Där blev han fiskal 1958, assessor 1963, kammarrättsråd 1968 och lagman 1979.
    Under åren 1955-64 var Widmark sekreterare i olika statliga utredningar och under åren 1964-75 var han sakkunnig i finansdepartementet.
    Widmark har deltagit i ett antal statliga utredningar i huvudsak inom beskattningsområdet. För närvarande är han ordförande i skattetilläggsutredningen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    8 sept. 1981 forordnat hovr.fisk. Martin Borgeke att vara bitr. sekr. i fängelsestraffkomm.,
    14 sept. 1981 förordnat hovr.ass. Ann-Louise Eksborg att vara bitr. sekr. i rättegångsutredn.,
    16 sept. 1981 förordnat kammarrättsass. Susanne Billum Stegard att vara sakk. i förvaltningsrättsutredn.,
    22 sept. 1981 förordnat polissekr. Kurt Malmström att biträda som sakk. i dep:t samt
    12 okt. 1981 förordnat hovr.fisk. Håkan Julius att biträda som sakk. i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    1 okt. 1981 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anders Holmstrand att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i utbildningsdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    17 sept. 1981 förordnat sakkunnige i arbetsmarknadsdep:t Monica Ulfhielm att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som dep-råd i dep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    24 sept. 1981 förordnat föredraganden i riksdagens näringsutskott, fil. dr Olof Söderberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    24 sept. 1981 förordnat e. rev.sekr. Ulla Erlandsson att vara e. o. rev.sekr. och
    s.d. förordnat ass. i Svea hovr. Marianne Camitz att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.