Domstolsverket. Regeringen har
    13 nov. 1980 förordnat ass. i Göta hovr. Tomas Stahre att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som byråchef vid domstolsverket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    18 dec. 1980 förordnat extra rev.sekna, ass:a i Svea hovr. Ulf Berg och Ingemar Rexed att vara e. o. rev.sekr.,
    s. d. förordnat t. f. rev.sekna, ass:a i Svea hovr. Ulla Erlandsson, Martti Heino och Jan Olov Swahn att vara extra rev.sekr. samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Tony Junestad, ass. i Göta hovr. Johan Östling och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Agne Nilsson att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    30 okt. 1980 förordnat extra reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Sundsvall Göran Gunnhagen att vara e. o. reg.rättssekr,
    s. d. förordnat t. f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Sthlm Kenneth Sundlöf att vara extra reg.rättssekr.,
    18 dec. 1980 förordnat t.f. reg.rättssekr., byrådir. vid domstolsverket Claes Jonson att vara extra reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat avd.dir. vid riksskatteverket, ass. i kammarrätten i Gbg Anders Fredholm och ass. i kammarrätten i Sundsvall Claes Elinder att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    20 nov. 1980 utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän Carl Norström och avd.dir. vid centralnämnden för fastighetsdata Sten Bertram att vara hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland,
    18 dec. 1980 utnämnt rådm. i Kalmar tr Björn Inger och ordf. i hyresnämnden i Göteborg Claes Lindskog att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige samt
    s.d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Agneta Almqvist, Bengt Kjellkvist, Karl Matz, Nils Sahlström, Håkan Sandesjö, Hans Schedin och Margareta Wadstein, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk:a Björn Molin, Sten Pälson, Britt Marie Riving, Ulla Öhman, Roger Bergforsen och Fredrik Bonde, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Marianne Stenberg och Hans Andrén samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Sven-Erik Gerdin.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    6 nov. 1980 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten iGbg Gunnulf Berg att vara kammarrättslagm. i kammarrätten samt
    18 dec. 1980 till kammarrättsass. förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk. Bernt Bergshem och i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Per-Erik Nistér och Christer Ljungqvist.