80 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    20 nov. 1980 utnämnt juristen vid allm. adv.byrån i Örebro, adv. Birgitta Ågren att vara rådm. i Örebro tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr.. över Skåne och Blekinge Jan-Olov Brännström att vara rådm. i Piteå tr,
    s.d. förordnat ass:a i Svea hovr. Bengt Bondeson och Richard Schreuder att inneha långstidsvik. på tjänster som rådm. i Sthlms tr,
    s.d. förordnat t. f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Ulf Appeltofft att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sollentuna tr,
    27 nov. 1980 utnämnt rådm. i Bollnäs tr Jan-OlofArnberg att vara lagm. i tr, 18 dec. 1980 utnämnt rådm. i Jakobsbergs tr Göran Hemer att vara chefsrådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Roger Backman att inneha långtidsvik.. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr samt
    s. d. utnämnt bitr. överlantmät. vid länsstyrelsen i Kopparbergs län Sten Ahlmark att vara fast.råd i tingsrätterna.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    20 nov. 1980 utnämnt extra rådm. i Ir i Sthlms län Bo Kämpe att vara rådm. i Ir,
    s. d. utnämnt t. f. reg.rättssekr,länsrättsass. i lr i Västmanlands län Håkan Ahlberg att vara rådm. i lr samt
    s.d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Rune Nygren att vara rådm. i lr i Gävleborgs län.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    18 dec. 1980 förordnat avd.dir. hos riksåklagaren Gustaf Lagerbielke att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos riksåklagaren.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    20 nov. 1980 utnämnt chefsåkl. i Sthlms åkl.dt Ola Nilsson att vara länsåkl. och chef för länsåkl.mynd. i Malmöhus län.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    30 okt. 1980 förordnat polismäst. i Åmåls polisdt Stellan Dannäs att vara polismäst. i Vetlanda polisdt samt
    s.d. forordnat polisint. i Piteå polisdt Per Fryksén att vara polismäst. i Lycksele polisdt.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    30 okt. 1980 förordnat t. f. kronofogden i Sollentuna dt Gunilla Alice Kristina Henrysdotter att vara kronofogde i Solna dt,
    s.d. förordnat kronofogdesekr. i Nacka dt Christina Robertsson att inneha långstidsvik. på en tjänst som kronofogde i Huddinge dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Nacka dt Elsie Kjersti Birgitta Stenberg att inneha långtidsvik.. på en tjänst som kronofogde i Huddinge dt,
    s. d. förordnat kronofogden i Huddinge dt Lena Tolander att vara kronofogde i Södertälje dt,
    s. d. förordnat t. f. kronofogden i Västerås dt Oskar Tore Olofsson att vara kronofogde i dt,
    s.d. forordnat t.f. kronofogden i Sthlms dt Maria Birgitta Possner-Prim att vara kronofogde i dt samt
    27 nov. 1980 förordnat kronofogdesekr. i Jönköpings dt Jan Erik Johnsson att vara kronofogde i Kristianstads dt.