264 NotiserJosef Ossian Leopold Ossmark avled 29 maj 1981. Han var född 15 nov. 1905 i Sundbyberg, Stockholms län, avlade stud.ex. 1924 och jur.kand.ex. 1929 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring var han i huvudsak verksam vid lantbruksstyrelsen, där han blev 1 :e byråsekreterare.

 

Carl-Axel Sjöstedt avled 31 maj 1981. Han var född 23 juni 1902 i Kävsjö, Jönköpingslän, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. 1931 i Lund. Efter tingstjänstgöring anställdes han vid länsstyrelsen i Västmanlands län, där han blev länsassessor 1963.

 

Olof Alvar Axén avled 4 juni 1981. Han var född 18 jan. 1913 i Stockholm, avlade stud.ex. 1931 och jur.kand.ex. 1938. Efter studier vid Handelshögskolan och tingstjänstgöring drev han egen advokatrörelse 1950—55. Därefter var han bolagsjurist hos Svenska Esso AB.

 

Erik Viktor Burling avled 5 juni 1981. Han var född 4 maj 1904 i Svedala, Malmö huslän, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. 1928 i Lund. Efter tingstjänstgöring blev han 1932 bankjurist vid Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. 1945 blev han förstebankjurist och 1951 bankdirektör och chef för Handelsbankens rättsavdelning.

 

Carl Gustav Robertsson Lundberg avled 13 juni 1981. Han var född 27 jan. 1899 i Malmö, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. 1926 i Lund. 1936 blev han assessor vid Stockholms rådhusrätt och 1951 blev han rådman där. Från 1955 var han ordförande på avdelning vid rådhusrätten.

 

Bengt Jacobsson avled 14 juni 1981. Han var född 29 nov. 1909 i Luleå, avlade stud.ex. 1927 och jur.kand.ex. 1932 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Övre Norrland. Han blev 1932 assessor i rådhusrätten vid Luleå, 1942 rådman där och 1966 borgmästare i Luleå.

 

Einar van de Velde avled 22 juni 1981. Han var född 8 febr. 1899 i Stockholm, avlade stud.ex. 1917 och jur.kand.ex. 1925 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och var ledamot av samfundet 1948—73.

 

Torsten Hugo Kjell Engelberth avled 27 juni 1981. Han var född 4 jan. 1913 i Växjö, avlade stud.ex. 1932 och jur.kand.ex. 1942. Efter tingstjänstgöring och polischefskurs var han verksam som chefsåklagare i Stockholm.

 

Sonja Branting-Westerståhl avled 18 juli 1981. Hon var född 15 sept. 1890 i Stockholm, avlade mogenhetsexamen 1909 och jur.kand.ex. 1916 i Stockholm. Hon ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1927.

 

Ernst Helge Engelbrekt Qvarnström avled 18 juli 1981. Han var född 18 juni 1901 iAskeryd, Jönköpings län, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. 1925 i Uppsala. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Västervik och blev ledamot av samfundet 1929.

 

Johannes Magnus Carl Anders Herrlin avled 18 juli 1981. Han var född 23 juli 1884 i Östra Vemmenhög, Malmöhus län, avlade stud.ex. 1903 och hovr. ex. 1907. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1911, hovrättsråd 1920 och hovrättslagman 1947.