Jordbruksdepartementet. Regeringen har
    24 febr. 1982 förordnat dep.rådet i bostadsdepartementet Anders Lundin att varadep.råd i jordbruksdepartementet.

 

    Regeringsrätten. Regeringen
    8 jan. 1982 förordnat reg.rådet Lars Simonsson att vara ordf. på avd. i reg.rätten samt 14 jan. 1982 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Siiri Vaks, fisk. i kammarrätten i Gbg Anders Österlin och länsrättsass. i lr. i Hallands län Lars Angemark att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättsekr.

 

    Hovrätterna. Regeringen har
    21 jan. 1982 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Christer Åström att vara hovr.råd, tillika vice ord. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt exp.chefen i kommunikationsdep:t Barbro Fischerström och rev.sekr. Clas Svanström,
    s. d. utnämnt bitr. överlantmätaren vid länsstyrelsen i Västerbottens län Folke Hultdin att vara fast.råd i hovrätterna samt
    4 febr. 1982 utnämnt rådm. i Jönköpings tr. Kerstin Paulsson-Nordling att vara hovr.råd i Göta hovr.

 

    Kammarrätterna. Regeringen har
    19 nov. 1981 till kammarrättslagmän i kammarrätten i Sthlm utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten Lennart Kleberg och dep.rådet i budgetdep:t, reg.rättssekr. Anders Swartling,
    3 dec. 1981 utnämnt rådm. i Huddinge tr. Åke Sundström att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    17 dec. 1981 till kammarrättsassessorer i kammarrätten i Sthlm förordnat fisk:a Jan Eric Gutsjö, Lennart Wingqvist, Eva Persélius och Anders Olsson samt länsrättsass. Margareta Almström,
    21 jan. 1982 utnämnt dep.rådet i budgetdep:t, ass. kammarrätten i Stockholm Arne Baekkevold att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall samt
    4 febr. 1982 till kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm utnämnt reg.rättssker. Lars Pernold och kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Benkt Rosenlund.

 

    Tingsrätten. Regeringen har
    21 jan. 1982 utnämnt rådm. i Härnösands tr. Lars Olsgren att vara lagman i tr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Västerås tr. Erik Weman att vara chefsrådm. i tr.,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lena Ekman och t. f. rådm. i Sthlms tr. Hans Hedberg att vara rådm. i Sthlms tr.,
    28 jan. 1982 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Anders Gustafson att vara rådm. i Mölndals tr.,
    4 febr. 1982 utnämnt rådm. i Sthlms tr. Mikaelaf Geijerstam att vara chefsrådman i tr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Torborg Björling och t. f. rådm. i Umeå tr. Leif Eriksson att vara rådmän i Umeå tr. samt
    s. d. utnämnt byråchefen vid länsstyrelsen i Malmöhus län Ingvar Erlandsson att vara fastighetsråd i tingsrätterna.

 

    Länsrätterna. Regeringen har
    11 febr. 1982 förordnat t. f. rådm. i lr. i Sthlms län, länsrättsass. i lr. Per Grivenfeldt att vara extra rådm. i lr.

 

    Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    8 jan. 1982 förordnat adv. Gunde Jordán att vara chef för allm. adv.byrån i Kiruna,
    18 febr. 1982 förordnat juristen vid allm. adv.byrån i Växjö, adv. Sten-Åke Larsson att vara chef för adv.byrån samt
    s. d. forordnat juristen vid allm. advokatbyrån i Karlstad, adv. Göran Larsson att vara chef för adv.byrån.